Praktická dvouletá škola pro sluchově a zrakově postižené žáky.

Základní škola s přípravným ročníkem pro 100 žáků se sluchovým postižením. Součástí je jídelna.

Mateřská škola pro 24 dětí se sluchovým postižením. Součástí je jídelna. Vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí.Kosmonautů 4
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 567 111
e-mail: [email protected]
web: http://sluch-ol.cz