Základní škola Olomouc, Gagarinova 19 je malotřídní škola se čtyřmi třídami od 1. – 5. ročníku. Školu navštěvuje přibližně 70 dětí z Droždína, blízkého okolí i z Olomouce. Zřizovatelem školy je Statutární město Olomouc.

Škola nabízí pěkné prostředí pro vzdělávání a zájmovou činnost. Kromě moderního vybavení učeben mají žáci k dispozici zahradu s hřištěm, posezení pod pergolou, které bývá využíváno také jako letní učebna. Děti mohou za příznivého počasí trávit velkou přestávku na zahradě školy.

Žáci jsou vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu „ Škola pro děti – děti pro školu“.

Naším cílem je všestranný rozvoj žáka, podpora jeho individuálních schopností, posilování sebeúcty a zodpovědnosti. Snažíme se vytvářet školu, kde se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.U objektu není vyhrazeno parkovací stání. Přístup do objektu je tvořen zámkovou dlažbou. Před vstupem se nachází 3 schody o výšce 15 cm a hloubce 30 cm. Plocha přede dveřmi je široká 5 metrů a hluboká 6 metrů. Interkom a kamerový systém se nachází 130 cm od plochy schodů. Dveře jsou dvoukřídlé, automatické s otevíráním směrem dovnitř. Průjezdová šířka hlavního křídla je 80 cm a vedlejšího také 80 cm. Práh je zde vysoký 2 cm. Zádveří je široké 2 m a hluboké také 2 m. Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, automatické se směrem otevírání ze zádveří. Průjezdová šířka hlavního křídla je 62 cm a vedlejšího také 62 cm. Budova nemá žádný vedlejší vstup. Krom přízemí má budova ještě jedno patro, ve kterém se nachází učebny druhé až páté třídy. V přízemí se nachází šatny, tělocvična, učebna první třídy a sborovna s kanceláří ředitele. Do prvního patra vede schodiště o šířce 130 cm. Schody mají výšku 15 cm a hloubku 35 cm a celkem jich do prvního patra vede 26 a 13 schodů pak vede dále na půdu, která se nevyužívá. V objektu se nenachází žádný výtah, plošina ani rampa. Také zde není bezbariérové WC.

V přízemí před tělocvičnou se nachází jeden schod o výšce 7 cm a hloubce 33 cm. Vedle tělocvičny se nachází šatny, výška háčku je 140 cm. Vedle šaten je v přízemí jediná učebna a to pro 1. třídu. Před touto učebnou je schod o výšce 5 cm a hloubce 59 cm. Průjezdová šířka dveří je zde 100 cm. Stolky nejsou v učebnách přimontovány napevno, takže se dají v případě potřeby odsunout. V přízemí se nachází běžné WC pro dívky a chlapce a v 1. patře také. Dveře na WC v přízemí má průjezdovou jen šířku 60 cm, dveře do kabinky 80 cm. V 1. patře je před vstupem na WC schod o výšce 6 cm a hloubce 10 cm. Průjezdová šířka je zde také 60 cm, vstup do kabinky již opět 80 cm. Jídelna se nachází 300 metrů od objektu, je umístěna samostatně v jiné budově, ve které sídlí i MŠ spadající pod ZŠ Dvorského na Sv. Kopečku. Před vstupem do této budovy je schod o výšce 4 cm plus další tři schody o výšce 15 cm a hloubce 30 cm. Výdejní pult je ve výšce 70 cm, stolky zde nejsou připevněny napevno. Objekt je hodnocen jako celek nepřístupný. Případná rekonstrukce která by umožnila zpřístupnit budovu bezbariérově zde ovšem není do budoucna možná z důvodu nevyhovujícího architektonického řešení budovy.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Úzké dveře nebo průjezdy Schody Standartní toaleta

Fotografie
Gagarinova 19
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 383 549
e-mail: [email protected]
web: http://www.zsdrozdin.cz