Mrsklesy 49
783 65 Mrsklesy
telefon: (+420) 585 351 435
e-mail: renata.petrova@mrsklesy.cz
web: http://www.msmrsklesy.cz