Mateřská škola pro 45 dětí, je umístěna ve vile z roku 1929, okolo vily je zahrádka s pískovištěm, nedaleko školy mají děti k dispozici velkou zahradu.Tato mateřská škola spadá pod správu MŠ Michalské stromořadí.

Před objektem se nenachází žádné vyhrazené parkovací stání. Vstup do areálu školky tvoří jednokřídlová branka o průjezdní šířce 105 cm. Povrch přístupové cesty je ze zámkové dlažby s mírným podélným sklonem do 8% a příčným do 10%. Před hlavním vchodem se nachází 5 schodů o výšce jednoho schodu 20 cm a hloubce 32 cm. Dveře jsou zde dvoukřídlé, mechanické se směrem otevírání ven. Průjezdová šířka hlavního křídla je 80 cm a vedlejšího také 80 cm. Výška prahu je 1,5 cm. Poté následuje malé zádveří, které je široké 3,5 m a hluboké 2,5 m. Tento vstup je ale výhradně využíván personálem školky, děti využívají boční vchod. Před tímto bočním vstupem se nachází jeden schod o výšce 17 cm a hloubce 40 cm. Dveře jsou zde jednokřídlé, mechanické s průjezdní šířkou 80 cm a výškou prahu 4 cm. Po levé straně dveří se ve výšce 147 cm od země nachází interkom. Naproti vstupním dveřím se nachází schody do suterénu, kde jsou umístěny šatny pro děti. Schodů je zde 9 s výškou jednoho schodu 15 cm a hloubkou 30 cm. Vedle těchto schodů do suterénu se po levé straně nachází také malé schodiště o počtu 5 schodů vedoucí nahoru do zvýšeného přízemí, kde je umístěná třída, herna a běžné WC s umývárnou. Výška jednoho schodu je zde 15 cm a hloubka 30 cm. Průjezdní šířka dveří do třídy s hernou je v přízemí 90 cm. WC je zde pouze běžné s průjezdní šířkou dveří 80 cm. Budova má krom zvýšeného přízemí ještě další dvě patra, v prvním patře se nachází opět třída s hernou a běžným WC s umývárnou a ve druhém patře je kancelář ředitelky.

Vzhledem k tomu, že školka nemá bezbariérový vchod a nelze se bez překonání schodů dostat ani do přízemí, je tedy zařazena do kategorie nepřístupných objektů. Rovněž v objektu není ani výtah či plošina, díky kterým by se dalo eventuálně pohybovat volně mezi patry.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Schody Standartní toaleta

Fotografie
Vojanova 10
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 425 581
e-mail: [email protected]
web: http://www.ms-vojanova.cz