Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 15 dětí s mentálním postižením, poruchami komunikace a chování či poruchami sociability. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny či sportovní a jiné soutěže.Blanická 16
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 223 163
e-mail: [email protected]
web: http://www.skolka-blanicka.cz