tř. Spojenců 14, Olomouc

Statutární město Olomouc provozuje jedny dětské jesle, a to na tř. Spojenců 14 v centru města. Budova je umístěna ve vilové zástavbě tzv. „Úřední čtvrti“ a přímo navazuje na park Čechovy sady. Celková kapacita zařízení je 35 míst pro děti zpravidla do 3 let věku, rozdělených do dvou oddělení.

Na oddělení mladších batolat pečují 3 dětské sestry o 15 dětí, oddělení starších batolat je pro 20 dětí, o které se starají také 3 dětské sestry. Dětské sestry mají dlouholetou praxi v oboru. Každé oddělení má vlastní šatnu, dvě vybavené herny, ložnici a sociální zařízení. Pro pobyt dětí venku využíváme oplocenou zahradu přiléhající k budově jeslí, kde si děti hrají v dřevěném domečku, autíčku, na skluzavce, na pískovišti, které je kryto pergolou, a v indiánském domečku.

Poplatek za pobyt v dětských jeslích se hradí v měsíčních intervalech. Částka se skládá ze stravného a provozních nákladů.

Dětské jesle zajišťují

 • zdravotně výchovnou péči pro děti zpravidla od jednoho do tří let věku v denním režimu v provozní době od 6:15 do 16:15 hodin
 • výchovnou činnost přiměřenou věku dítěte; během týdne se střídá tělesná, pracovní, hudební, výtvarná a rozumová výchova a do všech těchto výchov se prolíná výchova mravní
 • pravidelný pobyt dětí venku a hry na jeslové zahradě
 • pro děti během roku zábavné akce s programem a výzdobou k posílení kladného citového vnímání
 • příležitostné hlídání dětí, určené především rodičům na rodičovské dovolené, a to v rozsahu nejvýše 92 hodin za měsíc pro děti od 1 do 2 let (v souladu se zákonem o státní sociální podpoře)
 • přípravu a podávání celodenní stravy pro batolata a zaměstnance, dodržování pitného režimu dětí
 • poskytnutí oblečení dětem do herny i na pobyt venku pro jednotlivá roční období, praní dětského oblečení a ložního prádla
 • odborné poradenství pro rodiče dětí v otázkách sociálně zdravotních, výchovy, výchovných pomůcek
 • odborné praxe studentů v zařízení
 • výběr úhrady za stravu a pobyt dětí v zařízení

Denní program v dětských jeslích

 • Ranní příchod: Dítě přivádí dospělá osoba a informuje o zdravotním stavu dítěte (rýma, vyrážka, zvracení, průjem…)
 • Volná hra dětí: 6:15 – 8:00 - volná hra dětí dle vlastního výběru
 • Snídaně: 7:30 – 8:00
 • Ranní cvičení: 8:30 - procvičení celého těla, dechová cvičení
 • Výchovné zaměstnání dle věkových skupin: 8:45 - během týdne se střídá rozumová, tělesná, hudební, výtvarná a pracovní výchova
 • Ovocná svačinka: 9:00
 • Pobyt venku: 9:00 – 11:15 - hry na jeslové zahradě podle ročního období. Zcela omezeny za nepříznivého počasí (silný nárazový vítr, déšť, mlha, teplota pod -10 °C).
 • Oběd: 11:15 - děti jsou vedeny ke stolování a samostatnosti při jídle
 • Polední klid: 12:00 - 14:00
 • Odpolední svačinka: 14:20
 • Odpolední hry: 14:45 – volná polořízená hra v herně nebo na jeslové zahradě dle ročního období. Postupné vydávání dětí rodičům.

Veškeré oblečení, které dětem zařízení poskytuje, je jeslové. Dětem je podávána batolecí strava - denně čerstvě připravovaná přímo v zařízení.

17. ledna 2020 (pá)