Vyšší poptávku olomouckých rodičů po možnosti umístit malé děti do jesliček by mělo vyřešit přebudování bývalého hospodářského zázemí v areálu MŠ Husitská v části Olomouc-Povel. Jeho prostory budou po rekonstrukci sloužit provozu nových městských dětských jeslí. Investiční záměr schválila na svém včerejším jednání Rada města Olomouce.

Celou investici by měla pokrýt dotace z Národního plánu obnovy, který mimo jiné podporuje také budování kapacit předškolních zařízení. Kromě vítaného navýšení kapacity jeslí v Olomouci umožní také zhodnocení aktuálně nevyužitého nemovitého majetku města.

Tímto záměrem vedení města reaguje také na očekávanou změnu zákona, podle které by stávající městské jesle na tř. Spojenců mohly přejít z režimu vázané živnosti do režimu podporovaného státním finančním příspěvkem. „To by ale znamenalo, že budeme muset snížit kapacitu jeslí z 35 míst na 24. Vzhledem k velké poptávce po místech pro malé děti však toto bez náhrady nemůžeme a nechceme udělat. Proto jsme schválili zahájení přípravy investice, která bude celá pokrytá z dotace a státní příspěvek poté pokryje i provoz,“ vysvětluje náměstkyně primátora Eva Kolářová. Celková kapacita obou jeslí by pak byla 48 dětí.

Přesné znění novely zákona ani podmínky dotačního titulu ještě nejsou známé, vzhledem k avizovaným termínům se však vedení města rozhodlo začít s projektovou přípravou rekonstrukce nevyužívaných prostor. Nyní proto bude na pořadu dne zpracování stavebně technického průzkumu a investičního záměru. Předpokládaná cena tohoto kroku je do 200 tisíc korun. Celá projektová dokumentace by pak měla vzniknout v příštím roce.

20. července 2021 (út)