Statutární město Olomouc jako zřizovatel Dětských jeslí informuje, že usnesením vlády č. 432/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, byl s účinností od 28. října 2020 až na výjimky zakázán prodej a poskytování služeb v provozovnách.

„Vzhledem k tomu, že městské dětské jesle poskytují své služby na základě živnostenského oprávnění a příslušná živnost není zahrnuta do výjimek upravených v uvedeném usnesení vlády, musejí být dětské jesle až do odvolání uzavřeny,“ oznámil Hynek Pečinka, zástupce vedoucího odboru sociálních věcí magistrátu.

„V případě změny či zrušení uvedeného krizového opatření vlády dopadajícího na provoz jeslí budeme jak klienty jeslí, tak veřejnost neprodleně informovat,“ ujistil Hynek Pečinka.

29. října 2020 (čt)