Aktualizace k 4. 1. 2022

Na základě usnesení Rady města Olomouce ze dne 6.12.2021 jsou poplatky za využití služeb Dětských skupin statutárního města Olomouce s platností od 4. 1. 2022 stanoveny takto:

Poplatky za poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách jsou stanoveny takto:

Platby rodičů Příspěvek na provoz Příspěvek na stravu
Řádná docházka dětí 4 000 Kč/měsíc 60 Kč/den
Řádná docházka dětí
(rodiče jsou příjemci přídavku na dítě)
2 500 Kč/měsíc
Příležitostná docházka dětí
(nejvýše 92 hod./měs., nejméně 5 hodin/den)
300 Kč/den

Prominutí provozních nákladů je možné v případě nemoci dítěte, trvající 5 a více po sobě následujících pracovních dní, doložené potvrzením ošetřujícího lékaře dítěte (toto je výhodnější, doposud to bylo možné prominout od 10 a více dní).

Prominutí příspěvku na provozní náklady u příspěvku na provoz Prominutý příspěvek
Řádná docházka dětí 4 000 Kč/měsíc 200 Kč/den
Řádná docházka dětí
(rodiče jsou příjemci přídavku na dítě)
2 500 Kč/měsíc 125 Kč/den
3. února 2022 (čt)