Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu „Systémová změna v oblasti sladění rodinného a pracovního života prostřednictvím inovativního konceptu sousedských dětských skupin“ zve na kulatý stůl k sousedským dětským skupinám v Olomouci.

Kulatý stůl je směřován pro odbornou veřejnost, mezi již pozvanými jsou zástupci resortů mimo MPSV, organizace a instituty zabývající se předškolní péčí a další.

Kulatý stůl se uskuteční dne 12. 12. 2023. Svou účast je možné potvrdit prostřednictvím odkazu na formulář.

V příloze naleznete pozvánku s detailnějšími informacemi.

Příloha

4. prosince 2023 (po)