Spolek JAN – Jdeme Autistům Naproti rozšíří zázemí pro poskytování sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra, zejména pro dospívající a dospělé klienty služby sociální rehabilitace. V komunitním centru, které spolek plánuje vybudovat do poloviny roku 2025, vznikne šest tréninkových bytů pro nácviky sociálních dovedností klientů s chováním náročným na péči. Výstavbu nového objektu u křižovatky ulic Nad Lánem a Kšírova společně se zástupci spolku JAN zahájili také primátor města Olomouce Mirek Žbánek a jeho náměstkyně Kateřina Dobrozemská.

„Dnešní den považuji za velice podstatný, a to proto, že JAN reprezentuje služby, které vycházejí z potřeb dětí a dospívajících s autismem a jejich pečujících rodin. Dobrým záměrem nás všech je to, aby naprostá většina služeb mohla probíhat v naprosto přirozeném prostředí. Komunitní centrum bude sloužit zejména dospívajícím a dospělým klientům služby sociální rehabilitace, těm s chováním náročným na péči, kteří dosud zůstávali doma v péči rodičů, neformálních pečovatelů nebo plnili ústavy. Pro ně zde vznikne šest tréninkových bytů pro nácviky sociálních dovedností,“ popsala náměstkyně primátora Kateřina Dobrozemská.

„Součástí budovaného komunitního centra bude také terapeutická zahrada, která bude sloužit jak k relaxaci našich uživatelů a jejich rodin, zároveň na ní budeme realizovat rozvojové aktivity s klienty. Tento projekt můžeme realizovat i díky přispění města Olomouce, jehož zástupci pro nás vytipovali a následně nám umožnili odkoupit objekt, ve kterém bydlel v minulosti hrobník, který měl na starosti nedaleký hřbitov,“ popsala vedoucí spolku Markéta Jandeková.

„Já bych si na tomto místě dovolil soukromé poděkování za to, že mi paní Jandeková společně s jejími kolegy dala nahlédnout do situace, jaké to je, mít dítě s poruchou autistického spektra, a také co to znamená pro ty, kteří chtějí pomáhat, umí pomáhat a můžou pomáhat. Díky tomu vím, jak velký smysl tato stavba a vůbec fungování celého spolku JAN má,“ řekl při poklepání základního kamene primátor města Mirek Žbánek.

Služby spolku JAN mají působnost v rámci celého Olomouckého kraje, přesná polovina uživatelů má však bydliště v rámci ORP Olomouc. Ročně spolek poskytuje své služby cca 300 rodinám.

1. prosince 2023 (pá)