Od 1. ledna 2024 vstoupí v Olomouci v platnost nová pravidla poskytování nájemného bydlení. Přinesou více možností získat nájem v městském bytě. Změny se dotknou i stávajících nájemců

„Aktuální pravidla pro poskytování nájemního bydlení nereflektují současné potřeby města z pohledu modernizace, údržby a rozvoje bytového fondu ani z pohledu nabídky bydlení pro osoby se ztíženým přístupem na trh s byty,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Dobrozemská, která má na starosti sociální a bytovou politiku.

Nový přístup, schválený zastupitelstvem města,  přinese rozčlenění bytového fondu na byty nabízené občanům města formou aukce nájemného a dále na byty podporovaného bydlení pro různé skupiny občanů. Budou to byty pro seniory, zdravotně postižené, dostupné bydlení pro mladé rodiny, sociální byty a služební byty.

Větší šance získat byt

Statutární město Olomouc dnes vlastní 1520 bytů, z toho 625 bytů zvláštního určení – 557 bytů pro seniory, 68 bezbariérových bytů a 26 sociálních bytů. Zbytek tvoří běžný bytový fond, ze kterého se ročně uvolní asi 40 bytů. A právě městské byty uvolněné po 1. lednu budou nově rozčleněny do režimů aukce nájemného nebo podporovaného bydlení.

„Každý uvolněný městský byt bude posouzen, zda je vhodný do aukce nájmu nebo k zařazení pro nějaký druh podporovaného bydlení. Zohledňovat se přitom bude kvalita a atraktivita bytu, jeho umístění v domě, sociální klima lokality i aktuální sociální klima v domě,“ potvrdila náměstkyně Dobrozemská Vedení města si od toho slibuje větší možnost získat nájem v městském bytě různým skupinám občanů a účelnější nakládání s městským bytovým fondem.

Pomoc a poradenství

Město zároveň stále čeká na přijetí zákona o podpoře v bydlení, který má již brzy projednávat vláda. Ten by nastartoval podporu nájemního bydlení pro běžné i pro zranitelné skupiny obyvatel.

Přesto se Olomouc již nyní rozhodla jít cestou podpory všech zájemců o zkvalitnění jejich bytové situace a pomoci jim s řešením s tím souvisejících problémů.

 „Na magistrátu vzniklo oddělení podpory v bydlení. Od ledna budou moci všichni Olomoučané, jejichž bytová situace je neuspokojivá, navštívit nově zřízené městské kontaktní místo pro bydlení. Jeho pracovníci poskytnou každému zájemci poradenství a pomoc v možnostech bydlení, případně zprostředkují podání žádosti o pronájem městského bytu,“ popsala náměstkyně.

Proč se v Olomouci zavádí nové kontaktní místo, vysvětlil vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu Michal Majer: „Pokud se vážně zraníte, můžete si přivolat sanitku, která k vám velmi rychle přijede. Když lidem nebo celým rodinám hrozí, že přijdou o bydlení, nebo už o ně přišli, většinou ani nevědí, kam se mají obrátit s žádostí o pomoc. Kontaktní místo pro bydlení má být právě tím bodem, kam mohou tito lidé směřovat a kde se jim budeme snažit s jejich situací pomoci.“

Kontaktní centrum také bude shromažďovat požadavky zájemců o různé typy podporovaného bydlení v městských bytech, bude spolupracovat se sociálními pracovníky při prošetření sociální situace žadatelů, bude hodnotit žádosti o pronájem městského bytu a povede pořadník žadatelů o sociální bydlení, stejně jako zájemců o dostupné byty a služební byty. V činnosti kontaktního místa pro bydlení se propojí dostupné údaje osob v bytové nouzi a aktuálních kapacit bytového fondu.

Zvýšení ceny nájemného

Stávajících nájemců městských bytů se dotkne od března zvýšení nájemného. Standardně o dvacet procent, v případě bytů pro seniory a bezbariérových bytů o deset procent.

Poslední zvýšení nájemného městských bytů proběhlo v roce 2019 a po pěti letech je výše nájemného výrazně pod hranicí bytů v soukromém vlastnictví. Současná výše nájemného limituje údržbu, jelikož vzrostly náklady práce, služeb i materiálu. Podle modelových výpočtů odboru sociálních věcí magistrátu by stávající nájemci, kteří mají nižší příjmy, měli být schopni pokrýt rozdíl mezi stávajícím a novým nájemným prostřednictvím příspěvku na bydlení. Nájemné vybírané komerčními poskytovateli bydlení je přitom dlouhodobě až dvojnásobné než to v městských bytech a průběžně narůstá.

„Pro srovnání: ve stejném období narostla výše nájemného v Olomouci v jiných než městských bytech zhruba o dvacet pět procent. Město Olomouc tak i teď zvýšilo cenu nájmu ohleduplněji k nájemníkům než jiní pronajímatelé bytů v regionu,“ komentovala tento krok rady města náměstkyně Dobrozemská. 

9. listopadu 2023 (čt)