Beseda pro seniory o zásadách bezpečného chování a předcházení protiprávního jednání, které je pácháno na seniorech. Účastníci besedy obdrží alarm – dveřní zarážku. Beseda se uskuteční v pondělí 30. října a ve čtvrtek 23. listopadu, a to v čase od 14:00 do 15:00 hod. v prostorách komunitního centra na ul. Peškova 1.

Z kapacitních důvodu je nutná registrace na https://aktivni.olomouc.eu.

Akce je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci národního dotačního titulu Obec přátelská rodině a seniorům 2023.

14. září 2023 (čt)