Především na volnočasové aktivity nebo na školní aktivity jako školy v přírodě, nebo adaptační kurzy mají sloužit peníze, které mohou rodiče získat z Fondu pomoci olomouckým dětem. Ten je letos štědrý výjimečně už podruhé. Město aktuálně vyhlásilo druhou výzvu pro podávání žádostí.

„Výzva je tak otevřená i pro ty, kteří už v letošním roce v první výzvě příspěvek dostali,“ zdůraznila náměstkyně primátora pro sociální oblast Kateřina Dobrozemská. Rodinám totiž rostou náklady a nejcitelnější to právě bývá začátkem školního roku. „Bohužel se může stávat, že při hledání úspor někteří rodiče omezí v první řadě placené volnočasové aktivity svých dětí. Chceme proto rodiny maximálně podpořit v tom, aby se děti udržely v kroužcích a nevypadávaly z třídních kolektivů z finančních důvodů,“ objasnila náměstkyně.

Finance z fondu jsou určeny i na podporu rodin, které dosáhnou na příspěvek na dítě. Žádost na jedno dítě může být podána na využití více aktivit nebo služeb, pokud jejich souhrnná částka nepřekročí pět tisíc korun. Ve výjimečných případech až deset tisíc korun.

První výzva k podávání žádostí o poskytnutí daru z Fondu pomoci olomouckým dětem byla vyhlášena letos v lednu. Od ledna do června bylo podáno 190 žádostí o poskytnutí účelového daru na školní a mimoškolní aktivity dětí, žáků, studentů ve věku od pěti do 19 let. V součtu za celý letošní rok bylo z fondu dětem a studentům vydáno 783 tisíc korun.

Přílohy

14. srpna 2023 (po)