Zájemci o podporu ze značně rozšířeného Fondu pomoci olomouckým dětem už mohou podávat své žádosti, a to průběžně během celého roku. Celkem osm milionů korun pomůže rodičům olomouckých dětí z nízkopříjmových rodin s úhradou zájmových kroužků, společensko-kulturních akcí, pobytů na škole v přírodě, lyžařských kurzů či prázdninových aktivit dětí. Podpora ve výši 5000 korun na jedno dítě se nově týká předškoláků, žáků základních škol i středoškoláků, tedy dětí od 5 do 19 let (včetně).

„Rodinám v současné nelehké situaci rostou náklady, a bohužel se může stávat, že při hledání úspor někteří rodiče omezí v první řadě placené volnočasové aktivity svých dětí. Proto jsme ve Fondu pomoci olomouckým dětem navýšili nejen celkovou částku, ale také věk dětí, na jejichž aktivity lze příspěvek čerpat. To nám dovolí podpořit mnohem více dětí,“ říká primátorova náměstkyně pro oblast sociálních věcí Kateřina Dobrozemská.

Žádost lze podat elektronicky do datové schránky SMOl: ID kazbzri, e-mailem na [email protected], poštou na adresu podatelny Magistrát města Olomouce, odbor školství, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc nebo osobně na sekretariátu odboru školství – Palackého 14, Olomouc.

Podmínkou pro čerpání příspěvku je trvalý pobyt v Olomouci nebo účast na předškolním, základním nebo středním vzdělávání ve školách na území města a dále příjem domácnosti odpovídající nároku na přídavek na dítě. Kromě volnočasových aktivit lze příspěvek z fondu použít také na úhradu pobytů žáků a jejich doprovodu v léčebných/rehabilitačních zařízeních.

V mimořádných případech, například pokud se jedná o dítě se zdravotním postižením, o úmrtí rodiče či náhradní rodinnou péči, může přiznaný příspěvek dosáhnout až do výše 10 000 korun.

Přílohy

17. ledna 2023 (út)