Vylepšit prostory školy nebo jejího bezprostředního okolí? Na „vytunění“ míst, která školáci nejvíce využívají, nyní mohou získat dvacet tisíc korun z nové soutěže. Město ji vyhlásilo v rámci místní Agendy 21. Soutěž je určena žákům 2. stupně základních škol, které zřizuje město. Přihlásit se mohou tří až šestičlenné týmy. Termín podání projektů je do 24. září.

„Děti ve škole tráví hodně času, proto je důležité, aby se tam cítily dobře. Někdo bude rád za nové vybavení atria, jiní by třeba přivítali mít možnost starat se o komunitní zahrádku, někomu může ležet na srdci zodpovědné nakládání s odpady nebo modernější výuka. A právě to chceme, aby nám děti ukázaly ve svých projektech. Třem nejlepším dáme finance na to, aby děti mohly své nápady dotáhnout do konce a své projekty zrealizovat,“ vysvětluje princip nové soutěže primátor města Olomouce Mirek Žbánek.

Žáci druhých stupňů olomouckých základních škol tak budou mít možnost sami vymyslet, naplánovat a v případě úspěchu v soutěži i zrealizovat svůj vlastní projekt na vylepšení školního prostředí nebo místa, které při cestě do nebo ze školy intenzivně využívají.

Své projekty mohou děti zpracovávat na různá témata z těchto oblastí:

  • zdraví a pohyb (venkovní výuka, vybavení tělocvičny, hřiště apod.)
  • ochrana životního prostředí (nakládání s odpady, ochrana vody, komunitní zahrádka apod.)
  • zvelebení prostor (výmalba/zkrášlení třídy či chodeb, obnova vybavení atria apod.)
  • vzdělávací aktivity pro žáky (finanční gramotnost, dopravní výchova, technické vzdělání apod.)

„Pro snazší zpracování projektů jsme soutěžícím připravili formulář projektové žádosti, který obsahuje návodné otázky, díky kterým se děti v plánování projektu zvládnou lépe zorientovat. Součástí odevzdaného projektu musí být také reálný rozpočet, který by měl být v rozmezí od 15 do 20 tisíc korun včetně DPH. Pokud danou horní hranici projektový tým překročí, musí být škola schopna částku přesahující případnou výhru, tedy 20 tisíc korun, dofinancovat ze svého stávajícího rozpočtu na provoz,“ vysvětluje pravidla koordinátorka místní Agendy 21 Kateřina Přidalová. „Aby byl projekt zařazený do soutěže, musí být realizovatelný nejpozději do konce listopadu letošního roku. Zároveň se nesmí týkat oprav chodníků a komunikací, vyžadovat stavební povolení nebo souhlas, propagovat komerční sféru ani generovat zisk nebo nepřiměřené náklady na údržbu a provoz,“ upozorňuje.

Přihlásit se mohou tří až šestičlenné týmy, kdy za člena týmu se považuje i pedagog, který děti tvorbou projektu provází. Všichni členové týmu musí být z jedné školy. Z projektů porota v prvním kole vybere pět nejlepších, které jejich tvůrci během druhého kola hodnocení odprezentují před všemi ostatními. Všichni zúčastnění poté společně bodováním určí tři nejlepší projekty, které získají od pořadatele výhru 20 tisíc korun.

„Myslím, že je to pro děti výborná příležitost, jak nahlédnout do reálného hospodaření s penězi. Jedna věc je totiž něco vymyslet, ale jste-li omezeni určitým rozpočtem, musíte také dobře přemýšlet, případně z některých svých nároků a plánů ustoupit nebo je změnit. A navíc, pokud nejde jen o váš vlastní nápad, musíte se umět dohodnout s ostatními. Na jejich projekty už se moc těším,“ uvedl primátor Žbánek.

Zpracovanou projektovou žádost i s přílohami mají základní školy do 24. září 2021 zasílat na Magistrát města Olomouce, Odbor strategie a řízení, Oddělení strategického rozvoje, Palackého 14 (NAMIRO), 779 11 Olomouc, poštou či datovou zprávou (Datová schránka ID: kazbzri), nebo přinést osobně na podatelnu Magistrátu města Olomouce - Hynaisova 10. „Rozhodující je datum doručení na magistrát, ne například datum podání na poště, proto doporučujeme raději zaslat datovou zprávou či osobně odevzdat na podatelně,“ upozorňuje koordinátorka Přidalová.

Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Přidalová
Koordinátorka MA21
e-mail: [email protected]
tel.: 588 488 401, mobil: 730 587 939

7. září 2021 (út)