Čtyřiadvacet olomouckých základních škol znovu ožilo. Do lavic v novém školním roce usedlo celkem devět tisíc tři sta žáků. Více než tisícovka z nich jsou prvňáčci, kterým první den ve škole zpříjemnily praktické dárky i zdravé lahve od města.

„Děti měly z dárků radost. A věřím, že i jejich rodiče, protože jim trochu finančně ulehčí start školního roku,“ reagoval primátor Mirek Žbánek, který v první školní den přišel do ZŠ Spojenců stužkovat dvě třídy prvňáčků. „Přál bych si, aby letošní školní rok poznamenala pandemická opatření co nejméně a děti i učitelé si jej až na výjimky užili zase jako dřív,“ řekl primátor. Všichni olomoučtí prvňáci našli na lavicích balíčky naplněné pastelkami, voskovkami, barvami, ale i omalovánkami a bloky s kresbami olomouckých pamětihodností. Zdravé lahve bez ftalátů, které je doplnily, mají na sobě zase vyobrazená čísla tísňových linek, aby pomáhaly nejen správnému pitnému režimu, ale také větší bezpečnosti dětí.

Tělocvična a nové učebny v ZŠ na Svatém Kopečku

V novém školním roce se ale nadělovalo i jinak než drobnostmi. Mnoho škol získalo během prázdnin nové moderní vybavení a učebny. Vůbec nejvíce se toho změnilo v ZŠ Dvorského na Svatém Kopečku, kterou investice města proměnila zásadním způsobem. „Vznikla tam tělocvična přes původní dvě podlaží i s nářaďovnou a šatnou, čtyři nové odborné učebny, zázemí pro učitele a výtah. Všechny stavební práce a nákup nového vybavení a špičkové informační techniky stál třicet milionů korun,“ popsal náročnou investici náměstek primátora Martin Major. „Těšíme se z nových učeben fyziky a chemie, počítačové třídy, cvičné školní kuchyňky i učebny dílen. Vybavení posune výuku úplně do jiných kvalit. A tělocvična bude kromě nás sloužit i veřejnosti a sportovním klubům a spolkům,“ komentoval změny ředitel školy Jan Kolísko. Po úpravách vznikla na střeše školy i terasa, která může být po dalších stavebních úpravách využívána jako učebna.

Bezbariérový přístup a přístavba dvou tříd v ZŠ Slavonín

Kromě školy na Svatém Kopečku se investovalo i ve Slavoníně. V Základní škole Zolova jsou dvě nové učebny, šatny pro žáky, zázemí pro učitele i výtah. „Záleží nám na prostředí, kde se děti učí, proto si nemůžeme dovolit investice do škol zanedbávat a snažíme se na ně v maximální míře získávat dotace. I tady je nový nábytek, pomůcky a také počítače. Celková investice přesahuje patnáct milionů korun,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství Karel Konečný.

V mateřské škole Barevný svět práce pokračují

Kvůli náročnosti stavebních prací ještě neskončila třetí velká investice města. „Od května běží práce na zateplení školky v Dělnické ulici v Neředíně a potrvají do ledna příštího roku. Děti se musely přestěhovat do školy v Přichystalově ulici,“ objasnil náměstek Karel Konečný. Kromě energetických opatření řeší stavební práce i vybudování nového oddělení a bezbariérový přístup do budovy mateřinky.

Mimo velkých investic města proměnily školy o prázdninách i běžné opravy a údržba za téměř třicet milionů korun, které si školy zadávají ve vlastní režii. Znamenaly třeba výměnu elektroinstalací, opravy sociálních zařízení, malování nebo výměnu podlahových krytin. Kromě čtyřiadvaceti základních škol zřizuje město i devětačtyřicet mateřských škol. Do mateřinek v novém školním roce nastoupilo tři a půl tisíce děti.

1. září 2021 (st)