Ve středu se děti vrátí do školních lavic. Začátek nového školního roku se ale neobejde bez hygienických opatření kvůli covidu. Jak bude nástup žáků do škol probíhat?

Opatření vydané ministerstvem zdravotnictví stanoví povinné screeningové testování žáků prvního až devátého ročníku, zatím ve třech termínech. Děti se podrobí stejnému antigennímu testování, na jaké byly zvyklé z minulého školního roku. To se uskuteční 1., 6. a 9. září vždy před začátkem vyučování. Je na zvážení ředitele školy, jestli se první školní den budou testovat také prvňáčci, nebo se jejich testování odsune až na 2. září. Přesné informace k testování na konkrétních školách najdou rodiče na webových stránkách jednotlivých škol.

První den školního roku pro nejmenší školáčky tedy proběhne stejně, jako bývá zvykem, tedy i za účasti rodičů, kteří za dodržení hygienických opatření mohou být s dětmi ve třídě. Rodiče tedy musí mít ve školách a školských zařízeních nasazený respirátor, dětem stačí rouška.

Stejně jako v jiných oblastech nynějšího života, i ve škole budou z testování výjimky. Antigenní test nemusí podstupovat ty děti, které mají laboratorně potvrzené prodělání nemoci covid 19, ne starší než 180 dní, nebo které absolvovaly očkování a od druhé dávky uplynulo více než 14 dní. Děti se mohou se také prokázat platným antigenním nebo PCR testem z oficiálního odběrového místa. Potvrzení o negativním antigenním testu platí tři dny, o negativním PCR testu pak týden.

V případě, že dítě nepodstoupí screeningové antigenní testování, bude se účastnit výuky za dodržení přísnějších hygienických opatření, která spočívají v nošení roušky nebo respirátoru ve všech prostorách školy, tedy i ve třídě. Dále budou muset dodržovat odstup od ostatních dětí a zároveň se také nebudou moci účastnit tělesné výchovy ve vnitřních prostorách školy a v hodinách hudební výchovy nebudou moci zpívat. Podrobnější informace k tomuto viz manuál.

Pravidla pro děti, které budou do školy docházet, jsou stejná, jako byla koncem minulého školního roku. Žáci tedy musí mít roušku nebo respirátor ve společných prostorách školy, ve třídě ji mohou odložit.

Se začátkem školního roku se v blízkosti škol samozřejmě opět zvýší provoz a pohyb dětí, proto i tentokrát budou bezpečnost v okolí škol hlídat strážníci městské policie, případně Policie ČR.

31. srpna 2021 (út)