Jednou ze slabých stránek a tedy i hlavních výzev České republiky je podle celé řady dokumentů zajištění dostatečné kapacity dostupného a sociálního bydlení, tak aby se snížily sociální nerovnosti a rizika sociálního vyloučení určitých skupin obyvatel. Proto statutární město Olomouc, podobně jako jiná významná města, připravuje koncepci dostupného a sociálního bydlení, kterou chce nyní projednat i s veřejností.

Hlavní cíle koncepce jsou

  • využít omezený bytový fond města k bydlení pro občany města, kteří ho nejvíce potřebují – senioři, mladé rodiny, osoby se zdravotním postižením, rodiny ohrožené chudobou
  • systematicky spolupracovat se soukromým sektorem při zajištění nájemního bydlení pro tyto skupiny
  • opět nastartovat bytovou výstavbu města na vhodných městských pozemcích
  • podpořit rodiny a jednotlivce, kteří se ocitnou v přechodných problémech s placením nájemného jako prevenci bezdomovectví

„Potřebujeme vytvořit komplexní udržitelný systém, který zajistí dostupné a důstojné bydlení pro ty, kteří si zkrátka v některé životní fázi nemohou dovolit bydlet za standardních podmínek v bytech s tržním nájmem. Nemusí jít jen o nízkopříjmové rodiny, lidi omezené zdravotním postižením nebo seniory a invalidy. Chceme se zaměřit také na startovací bydlení pro mladé rodiny s dětmi,“ vysvětluje náměstek primátora města Olomouce Matouš Pelikán a zve na veřejné projednání rozpracované koncepce. „Přijďte si poslechnout, co se chystá nového, zajímají nás vaše názory!“

Veřejné projednání se uskuteční ve čtvrtek 12. srpna 2021 od 17 hodin ve velkém sále zastupitelstva, Hynaisova 10, Olomouc.

Pokud již teď máte jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete je zaslat e-mailem Michalu Majerovi, vedoucímu odboru sociálních věcí MMOl: [email protected]

Návrh textu koncepce najdete zde.

11. srpna 2021 (st)