V Holečkově ulici se staví. Úpravami prochází stávající objekt nevyužívaného učňovského zařízení a výsledkem stavebních úprav bude větší ubytovací kapacita Domova pro ženy a matky s dětmi, který město provozuje.

„Stavebními úpravami dojde k vybudování pěti pokojů a dalšího zázemí azylového domu. To znamená toalet, umývárny, kuchyně, prádelny a skladu. Předpokládané náklady rekonstrukce jsou 3,7 milionu korun. Aktuálně v objektu stavební firma mění vnitřní dispozice, bourá příčky, podlahy i staré kanalizační potrubí,“ popsal investici náměstek primátora Martin Major. Pokud půjde vše podle stavebního harmonogramu, hotovo by mělo být na konci letošního října. S úhradou části nákladů na rekonstrukci městu pomohou dotace.

Objekt bývalého střediska praktické výuky, který přiléhá ke stávajícímu azylovému domu v Holečkově ulici, se pro rekonstrukci a rozšíření kapacity skvěle nabízel. „Pět nových pokojů vznikne ve třech ubytovacích jednotkách pro třináct osob včetně jejich zázemí a vybavení,“ uvádí náměstkyně primátora pro sociální oblast Eva Kolářová. Pro klienty bude po rekonstrukci k dispozici také nová společenská místnost a díky stavebním úpravám bude mít azylový dům k dispozici velký dvoupokoj pro matku a až 5 dětí. „Kapacita azylového domu se tak po rekonstrukci nově navýší ze současných devětatřiceti na padesát dva osob. A to je velmi podstatné, protože velkým problémem, se kterým se potýkáme, jsou právě omezené ubytovací možnosti,“ objasnila náměstkyně Kolářová.

Statutární město Olomouc provozuje dva azylové domy pro ženy a matky s dětmi, které jsou určeny klientkám se sociálními, finančními a dalšími problémy. Jeden z nich je v centru města v Sokolské ulici a druhý v Holečkově ulici v městské části Povel. „Současná ubytovací kapacita obou azylových domů je mnohem menší než počet podaných žádostí o poskytnutí této sociální služby. Velmi často musíme odmítat matky s více než čtyřmi dětmi, neboť jeden běžný pokoj je pro ně příliš malý. Ty pak odcházejí do jiných měst, děti musí měnit školu, školku a dětský kolektiv a zároveň si musí zvykat na nové prostředí, což není šťastné,“ vysvětlil souvislosti vedoucí odboru sociálních věcí Michal Majer.

4. srpna 2021 (st)