Už třetí rok dostávají lidé bez domova šanci pracovat. A to díky projektu, který v roce 2019 rozjelo město a Charita Olomouc. Práci se pro osoby bez domova daří získávat hlavně prostřednictvím městských firem. Klienty sociálních služeb Charity se tak už podařilo zapojit do čištění chodníků i likvidace černé skládky na Černé cestě v rámci spolupráce s Technickými službami. Další se zapojili do práce na Výstavišti Flora, kde se starají o veřejné toalety poblíž pavilonu E.

„Způsob začlenění osob bez domova, který jsme díky projektu pracovních rehabilitací společně našli, dává smysl. Klientům Charity nabízí možnost se začlenit a získat pracovní návyky. Veřejnost pak na pracující lidi bez přístřeší může získat úplně nový pohled,“ je přesvědčena náměstkyně primátora pro sociální oblast Eva Kolářová. Výsledky výrazného zlepšení v jejich životní situaci vidí sociální pracovníci Charity u 70 procent klientů. „Jsou spokojenější, mění se téma jejich hovorů, plánují, mají větší sebedůvěru, sebeúctu, mají chuť hledat další pracovní uplatnění. Sledujeme zároveň, že u klientů dochází ke snížení problematického chování ve veřejném prostoru. A ti, co jsou do projektu zapojeni dlouhodoběji, se už nevracejí k rizikovému způsobu života,“ objasnil princip Alexandr Dvořák, vedoucí střediska Samaritán.

Do projektu se za dobu jeho trvání zařadilo celkem 38 lidí, kteří vykonali zhruba 5 300 veřejně prospěšných hodin. Zapojili se do úklidu a čištění chodníků, likvidace náletových dřevin ve městě a pomohli s likvidací mnoha tun odpadů z nepovolené skládky v lokalitě na Černé cestě. Kromě toho se další klienti střediska Samaritán nově postarali o provoz toalet ve Smetanových sadech u pavilonu E a o úklid prostoru mezi pavilony A a E v areálu Výstaviště Flora. Díky pracovním rehabilitacím se daří také více pečovat o okolí Charity, kde klienti provádí pravidelný úklid kolem zařízení ve Wurmově ulici a v přilehlých ulicích.

„Klienty Charity bychom v budoucnu rádi zapojili také do dalších projektů, které chystáme. Ať už jde o připravované vyklízení objektu v ulici Křičkova na Svatém Kopečku, likvidaci odpadů po velkém požáru v areálu poblíž Klášterního Hradiska nebo vyklízení někdejších toalet na nábřeží Přemyslovců, kde připravujeme v budoucnu zprovoznit nové,“ naznačila další plány města náměstkyně primátora Eva Kolářová.

Kromě projektu pracovních rehabilitací radnice finančně podpořila provoz ordinace praktického lékaře i psychiatra pro lidi v nouzi, instalovala nové bezpečnostní kamery pro monitorování veřejného pořádku v problematických místech, včetně lokality na Dolním náměstí, třídě Svobody a ve Wurmově ulici. A daří se i investovat, aktuálně totiž město rozšiřuje kapacitu vlastního azylového domu pro matky s dětmi v Holečkově ulici. „Jsem rád, že se daří vést diskusi o řešeních, která jsou efektivní. Lidé bez domova trpí často ztrátou důstojnosti. Proto se zaměřujeme na to, aby co nejvíce z nich žilo lépe. Pracovní aktivity, ale třeba i naše psychiatrická péče k tomu velmi přispívají. Těším se na více takových společných projektů,“ shrnuje za Charitu Olomouc ředitel Petr Prinz.

Na projekty Charity Olomouc i dalších organizací, které ve městě pracují s bezdomovci nebo se zaměřují na cílenou prevenci bezdomovectví u specifických cílových skupin, směřuje z rozpočtu města v letošním roce celkem 5,2 milionu korun.

3. srpna 2021 (út)