Příští týden si připomeneme nejen výročí sametové revoluce, ale také benefiční přednášku renomovaného českého neuropatologa Františka Koukolíka na podporu Rodinného centra U Mloka. Ta se uskutečnila v září na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Právě její záznam veřejnosti v exkluzivním promítání nabídne P-centrum na svém facebookovém účtu.

„Pro zájemce, kteří se z různých důvodů nemohli zúčastnit benefiční přednášky O stresu, jsme připravili promítání jejího záznamu přes facebookový účet P-centra. Ke zhlédnutí jsou zváni všichni mající zájem o problematiku stresu, která je v těchto dnech velmi aktuální,“ uvádí ředitelka P-centra Dagmar Krutilová k promítání. To je naplánováno na čtvrtek 19. listopadu od páté hodiny večerní.

Přednáška bude ke zhlédnutí bezplatně. Zájemci, kteří budou chtít podpořit činnost Rodinného centra U Mloka, mohou zaslat dobrovolný příspěvek na sbírkový účet 2208888220/0300.

„Peníze ze sbírky plánujeme využít na dovybavení pracoviště v oblasti pedagogického poradenství, kde se potýkáme s častějšími potřebami rodičů pracovat s jejich dětmi už v předškolním věku. Přibývá dětí s odkladem školní docházky, které mají poruchy soustředění, pozornosti a potřebují rozvíjet své pracovní tempo. Rodiče potřebují více edukovat v tom, jak se efektivně s dětmi učit,“ uvádí vedoucí Rodinného centra U Mloka Stanislav Kocourek.

Získané prostředky budou dále využity na rozšíření nabídky tzv. následné podpůrné péče pro děti z rodin, ve kterých dochází k rozchodu nebo rozvodu rodičů. „Tyto děti potřebují zvýšenou podporu při zpracování svých emocí spojených s touto pro ně traumatizující událostí a podporu pro budoucí fungování a zvládání situací, které na ně mohou klást zvýšené nároky,“ dodává Stanislav Kocourek.

Dlouhodobým posláním Rodinného centra U Mloka je cílená a aktivní podpora rodin s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci a nedokážou ji řešit vlastními silami. Skrze sociální poradenství a odborné programy tak pracovníci centra podporují rodinu v tom, aby byla schopna tuto nepříznivou situaci řešit sama. Rodinám je bezplatně poskytována pomoc ve výchově a vzdělávání či rodinné mediace.

Mgr. Aneta Klusáková
pracovnice pro PR a fundraising
Tel.: 725 782 818 | aneta.klusakova@p-centrum.cz

12. listopadu 2020 (čt)