Na základě písemného usnesení vlády z důvodu zhoršené epidemiologické situace v republice se od pátku 9. října 2020 zavírají i zoologické zahrady. Olomoucká zoo tedy od pátečního rána brány pro své návštěvníky nechá zavřené, zruší se i výukové programy pro školy.

„Vydaná nařízení samozřejmě plně ctíme. Návštěvníkům děkujeme za sezónu, která nás posílila do těchto oslabených dnů. Jsem si však vědom současného stavu, který příznivý není a zcela jistě pro nás zůstávají tím nejzásadnějším zdraví a život všech obyvatel, bez ohledu na to, zda jsou našimi návštěvníky, či nikoliv. Všechno ostatní je druhořadé,“ podotýká ředitel Radomír Habáň. „Život v zahradě však neustane. Sledujte naše webové stránky a sociální sítě,“ vzkazuje ředitel Zoologické zahrady Olomouc.

9. října 2020 (pá)