Statutární město Olomouc vyhlásilo druhou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí účelových darů z Fondu pomoci olomouckým dětem.

Rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu žáků základních škol z nízkopříjmových rodin se tak mohou znovu ucházet o finanční podporu na úhradu volnočasových kroužků, školních společensko – kulturních akcí, pobytů na škole v přírodě, pobytů na lyžařském kurzu, prázdninových aktivit žákům olomouckých základních škol.

Fond je jedním z nástrojů rodinné politiky města a slouží pro přímou podporu odstraňování znevýhodnění žáků základních škol z nízkopříjmových rodin při přístupu ke vzdělávání a mimoškolním aktivitám.

Podávat žádosti o účelově určené dary z Fondu pomoci olomouckým dětem je možno od 3. 6. do 28. 6. 2019 včetně.

Podmínky pro žadatele, formulář žádosti a statut Fondu:

6. června 2019 (čt)