Anketu o titul „Učitel roku 2019“ a titul „Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2019“ vyhlašuje statutární město Olomouc. Nominace je možné podávat elektronicky nebo písemně do 25. února.

Návrhy musí obsahovat základní údaje o nominovaném, zdůvodnění jeho nominace - třídní učitel, učitel předmětů, vedení kroužků apod., přínos v oblasti výchovy a vzdělávání, nejvýznamnější úspěchy, zásluhy apod. Návrhy mohou podávat žáci, rodiče, ředitelé i zaměstnanci škol.

U nominace na „Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2019“ je ke zdůvodnění nominace třeba uvést oblast činnosti nominovaného, přínos pro děti a mládež, nejvýznamnější úspěchy, zásluhy apod.

Tituly budou předány během slavnostního vyhlášení, které se odehraje ve středu 27. března 2019 v Moravském divadle.

K nominacím využijte patřičné formuláře:

Písemné nominace zasílejte na adresu:
Magistrát města Olomouce, odbor školství, Palackého 14, 779 11 Olomouc.
Elektronicky lze nominaci zaslat na e-mail dana.halova@olomouc.eu

18. ledna 2019 (pá)