Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty pomáhá rodinám v Olomouci už od roku 2010. Historie setkávání rodin však sahá ještě dál. Už v roce 1995 vzniká v Olomouci Klub dvojčat a vícerčat jako vůbec první na Moravě a po pražském klubu jako druhý v ČR, a to díky šikovným maminkám dvojčat, které cítily potřebu pravidelně se scházet.

V návaznosti na obrovský nárůst porodů dvojčátek však začalo služby centra vyhledávat čím dál více rodin. „Dvojčata, kam se podíváš“, i to byl výsledek stále úspěšnější asistované reprodukce. „Zájem o aktivity našeho Centra pro rodiny s dvojčaty byl najednou tak velký, že jsme v roce 2010 založili samostatnou neziskovou organizaci a od té doby pomáháme rodinám s vícerčaty v těch nejrůznějších oblastech jejich životů. Poskytujeme služby i podporu rodinám, které se na porod vícerčat teprve připravují, ale i rodinám se staršími dětmi,“ uvedla ředitelka centra Zuzana Staroštíková.

V čem je vaše výjimečnost?

Jsme jediní na Moravě, kdo dlouhodobě, systematicky, odborně, a hlavně s radostí pomáhá rodinám s dvojčaty/ trojčaty, které to opravdu mnohdy nemají snadné. Nezřídka je jedno nebo obě děti s handicapem. Dvojčata se velmi často rodí předčasně, rodiče pociťují velký strach a děti bojují o svůj život. Kromě dvojčat mají rodiny jedno i víc dalších dětí, které potřebují péči a náruč. A často mají rodiče plné ruce práce s dvojčátky. Pro další děti se jen těžko hledají síly a čas. Naše práce je hledat možnosti, jak rodinám vypomoci – materiálně, finančně i reálnou pomocí v podobě dobrovolníka=asistenta. Díky spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi se nám společně daří najít způsoby a formy pomoci. Několik úspěšných projektů nám umožnilo darovat finance na pomůcky, rehabilitační pobyty nebo vybavení mnoha rodinám v těžké životní situaci

Jaké máte plány do budoucna?

Chceme nadále udržet nabídku služeb pro rodiny s vícerčaty a udržet kvalitní a stabilní pracovní tým Centra pro rodiny s dvojčaty. Práce nás baví, protože cítím, že naše úsilí má pro společnost opravdu smysl.

Vnímáte město Olomouc jako město pro rodinu? V čem by se mohlo zlepšit?

Dlouhé roky se Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty aktivně podílí na tom, aby Olomouc byla opravdu „friendly“ městem pro rodinu. V posledních letech se nám daří. Velký posun vnímám v přizvání neziskových organizací (mateřských a rodinných center apod.) i komerčních subjektů do tvorby rodinné politiky města. Pro mnoho z vás to může být jen další dokument „v šuplíku“. Pravdou je, že už nyní se nám díky tomuto dokumentu daří činit reálné kroky v péči o rodiny na území města Olomouce. Cítím ze strany města nejen podporu nás neziskovek (které služby a aktivity pro rodiny poskytujeme), ale i zájem o spolupráci. A toho si moc vážím!

Webové stránky: www.dvocata.net

6. října 2018 (so)