Statutární město Olomouc nyní spravuje jediné dětské jesle, a to na tř. Spojenců 14. Kapacita jesliček, které mají v současné době dvě oddělení, je 35 míst.

Až o 15 dětí v oddělení mladších batolat pečují 3 dětské sestry, oddělení starších batolat je pro 20 dětí, o které se starají další 2 dětské sestry. Odbornou péči provádí registrované všeobecné sestry se specializací dětská sestra s dlouholetou praxí.

Každé oddělení má dvě vybavené herny, ložnici a sociální zařízení. Pro pobyt dětí venku využíváme jeslovou zahradu, kde si děti hrají v dřevěném domečku, vláčku, na skluzavce ve tvaru žáby i na pískovišti, které je kryto pergolou.

Za pobyt v jeslích se platí v měsíčních intervalech. Částka se skládá ze stravného a provozních nákladů.

Formuláře ke stažení

Dětské jesle zajišťují:

 • provoz dětských jeslí
 • zdravotně výchovnou péči pro děti zpravidla od jednoho do tří let věku v denním režimu od 6:15 do 16:15 hodin
 • výchovnou činnost přiměřenou věku dítěte, kdy se během týdne prostřídá tělesná, pracovní, hudební, výtvarná a rozumová výchova a do všech těchto výchov se prolíná výchova mravní
 • přípravu a podávání celodenní stravy pro batolata a zaměstnance, dodržování pitného režimu
 • poskytnutí oblečení dětem do herny i na pobyt venku pro jednotlivá roční období, praní dětského oblečení a ložního prádla
 • pravidelný pobyt venku a hry na jeslové zahradě
 • příležitostné hlídání dětí, určené především maminkám na rodičovské dovolené, v rozsahu maximálně 46 hodin v měsíci pro děti od 1 do 2 let (v souladu se zákonem o státní sociální podpoře)
 • stálou docházku pro děti od 3 do 4 let věku na 4 hodiny denně (v souladu se zákonem o státní sociální podpoře)
 • možnost zakoupení oběda pro dítě, které jinak jesle nenavštěvuje
 • odborné poradenství pro rodiče dětí v otázkách sociálně zdravotních, výchovy, výchovných pomůcek
 • odbornou praxi studentek
 • pro děti během roku zábavné akce s programem a výzdobou k posílení kladného citového vnímání
 • výběr úhrady za stravu a pobyt

Denní program v jeslí

 • Ranní příchod: dítě přivádí dospělá osoba a informuje o zdravotním stavu dítěte (rýma, vyrážka, zvracení, průjem…)
 • Volná hra dětí: 6:15 – 8:00 volná hra dětí dle vlastního výběru
 • Snídaně: 7:30 – 8:00
 • Ranní cvičení: 8:30 - procvičení celého těla, dechová cvičení
 • Výchovné zaměstnání dle věkových skupin: 8:45 - během týdne se prostřídá rozumová, tělesná, hudební, výtvarná a pracovní výchova
 • Ovocná svačinka: 9:00
 • Pobyt venku: 9:00 – 11:15 - hry na jeslové zahradě uzpůsobené ročnímu období. Zcela omezeny za nepříznivého počasí (silný nárazový vítr, déšť, mlha, teplota pod -10 °C)
 • Oběd: 11:15 - děti jsou vedeny ke stolování a samostatnosti při jídle
 • Polední klid: od 12:00 do 14:00
 • Odpolední svačinka: 14:20
 • Odpolední hry: 14:45 - volná hra v herně, nebo na jeslové zahradě dle ročního období. Postupné vydávání dětí rodičům.

Veškeré oblečení, které děti dostávají, je jeslové, dětem je podávána batolecí strava - denně čerstvě připravovaná v našem zařízení.

31. října 2019 (čt)