26. 9. - 21. 11. 2023     18:00 - 20:00

Hodolanské varhany Hodolany byly povýšeny na město císařským kabinetním listem 2. 11. 1913. V letošním roce vzpomeneme 110. výročí této významné události, která vedla k dalšímu samostatnému rozvoji obce do r. 1919, kdy se stala součástí Velké Olomouce. V Hodolanech se nacházejí dva kostely - římskokatolický Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jiráskově ul. a Husův sbor na Hodolanské ul.V obou kostelích jsou koncertně disponované varhany, které byly v uplynulých letech rekonstruovány renomovanými varhanáři a proběhlo několik varhanních koncertů českých i zahraničních umělců. Pro připravovaný projekt byly osloveny nejen hodolanské náboženské obce, ale i další instituce - ZUŠ Žerotín, sólisté Mor. divadla a pracovníci Zemského archivu; výsledkem je spolupráce na třech koncertech a jedné kulturně-historické přednášce.Termíny akcí:

26. 9. v 18h koncert pedagogů ZUŠ Žerotín v římskokatolickém kostele,

17. 10. v 18h koncert se sólistkou Mor. divadla Radoslavou Müller v římskokatolickém kostele,

7. 11. v 18h koncert Jiřího Stodůlky v římskokatolickém kostele a

21. 11. v 18h přednáška Jiřího Vidličky ze Zemského archivu v Husově sboru.
 Hodolany, katolický a husitský kostel

 Jan Gottwald, KMČ 24 - Staré Hodolany a Bělidla, Řimskokatolická farnost v Olomouci-Hodolanech, Náboženská obec Církkve československé-husitské v Olomouci-Hodolanech