Vůbec první patronku školy, kterou zřizuje statutární město Olomouc, je herečka a olomoucká rodačka Hana Maciuchová. Stala se patronkou Základní školy a Mateřské školy Svatoplukova v Řepčíně.

„Paní Maciuchová projevila zájem o prohlídku školy a chtěla se podívat, jak se daří žákům v základní i mateřské škole, která má za sebou velkou část rekonstrukce a postupně se rozšiřuje,“ objasnil ředitel školy Jiří Vymětal. Žáci školy a děti mateřinky herečku, známou z mnoha filmů a pohádek, nadšeně přivítali. „Vidět na vlastní oči takovou osobnost české filmografie se nestává často,“ popsal jedinečnou atmosféru setkání ředitel školy.

Oblíbená herečka se zajímala také o komunitní školu, o její význam i aktivity, které se k naplnění komunitní školy uskutečňují. „A komunitní škola se má za krátkou dobu opravdu čím pochlubit,“ říká s přesvědčením ředitel Jiří Vymětal.

28. ledna 2019 (po)