ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova tento rok zřídila v rámci komunitní školy CVIČENÍ PRO DĚTI 3 – 6 LET. Cvičení a hlavně hraní probíhá v nové tělocvičně, každou středu od 16:30 do 17:30 hod.

V tělocvičně je veškeré vybavení pro rozvoj koordinace, postřehu, zlepšování fyzické kondice a v nemalé míře také vznik nových kamarádství. Pro tuto věkovou skupinu je přátelství a spolupráce ještě novinka. Některé děti nemají zkušenosti s partou ve školce, jiné děti, které jsou v tomto směru mazáci, jim pomáhají a krásně je začleňují do kolektivu.

Cvičení navštěvují děti z naší školky, ale i ty, které bydlí v okolí a rodiče ještě nemají rozhodnuto o základním vzdělání svých dětí. Doufejme, že v této oblasti jim správný směr ukazujeme a jejich volba bude jasná :)

V této době je zapsáno 15 dětí, z čehož máme velkou radost, protože je to maximální možný počet pro tuto věkovou kategorii a prostorové vybavení.

Trenérem, kamarádem, cvičencem a motivátorem je Iva Kohoutková učitelka na I a II. stupni základní školy a Tomáš Janovský, profesionální trenér dětí, žákyň a žen ve fotbale po celé České republice.

18. října 2017 (st)