Poskytujeme samoživitelům finanční i materiální pomoc, právní poradnu, asistenci s vymáháním výživného i individuální sociální pomoc. Hradíme rodičům např. nájem, obědy dětem ve školkách a školách, kroužky a zájmové aktivity, školy v přírodě a letní tábory.Ďáblická 535
250 65 Líbeznice
telefon: (+420) 702 019 159
e-mail: [email protected]
web: http://www.klubsvobodnychmatek.cz