Moravská filharmonie patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v České republice. Za více než padesát let svého působení si vytvořila mimořádně rozsáhlý repertoár. Orchestr věnuje pozornost velkým tvůrcům světové hudby 19. a 20. století, velký důraz klade na dílo G. Mahlera.

Moravská filharmonie patří k autentickým interpretům klasiků české národní hudební kultury – A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka a B. Martinů. S velkým ohlasem vystupovala ve většině evropských států i v zámoří.

Moravská filharmonie je organizátorem a pořadatelem mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc a Mezinárodního varhanního festivalu.

Zřizovatelem je statutární město Olomouc.Vstup a interiér

Objektu nejbližší vyhrazené parkování je na Horním náměstí, vzdálené cca 70 m po přístupném chodníku. Bezbariérový vstup do objektu je vedlejším (bočním) vchodem z Divadelní uličky, která se nachází po pravé straně od hlavního vstupu. Přístupová komunikace ke vstupu je tvořena zachovanými asfaltovými kostkami hladkého povrchu, bez výrazného sklonu a převýšení, přístup z náměstí je tvořen kočičími hlavami. Vedlejší vstup je tvořen dvoukřídlými dveřmi (průjezdová šířka hlavního křídla 70 cm, celková průjezdová šířka 144 cm) otevírajícími se ven, bez madel. Vstup je označen. Po vstupu do objektu následuje dostatečný manipulační prostor hloubky 166 cm vedoucí k výtahu.

Pro překonání výškového rozdílu slouží samoobslužný, osobní výtah. Výtah spojuje -1. – 2. NP (jednotlivá patra u sebe mají slovní popis, návštěvník Moravské filharmonie jde na patro „Reduta“). Manipulační prostor před výtahem je dostatečný, bez prahového převýšení mezi podlahou klece a nástupištěm. Výška horního ovládacího tlačítka je 106 cm. Vstup do výtahu je přes automatické šachetní dveře (průjezdová šířka 80 cm). Klec (šířka 80 cm, hloubka 120 cm) je průchozí – druhé dveře jsou na čelní stěně. Klec má na levé boční stěně madlo, zrcadlo s výškou spodní hrany 118 cm a na pravé stěně sklopné sedátko umístněné v dosahu na ovladače ve výšce 46 cm. Ovládání uvnitř klece je od nejbližšího rohu odsazeno 80 cm, výška horního tlačítka je 118 cm. Ovladače mají vystouplý reliéf a grafické označení, označení „Braille“ chybí. Příjezd na patro výtah hlásí akusticky (zazvonění). Na Redutě se vystupuje z výtahu stejnými dveřmi, jako se nastupovalo (neprochází se klecí). Po vystoupení z výtahu není pohyb na vozíku komplikován, v interiéru se nenachází žádné zúžené průchody ani prahové převýšení. Hned po vystoupení z výtahu se prochází dvoukřídlými, mechanickými dveřmi (průjezdová šířka hlavního křídla 73 cm, při úplném otevření je celková průjezdová šířka 150 cm) otevírající se ven. Vstup do sálu je tvořen dvoukřídlými dveřmi otevírajícími se ven (průjezdová šířka 120 cm, dveře bývají plně otevřené). V sálu je pro diváky na vozíku vyhrazen prostor pod pódiem, nebo v uličce.

Mozartův sál – vstupní dveře jsou dvoukřídlé, mechanické, otevírající se ven s dostatečnou průjezdovou šířkou, v době představení na Redutě zde bývá občerstvení.

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají po jeho předložení možnost čerpat slevu 50 % na koncertní představení, průvodce držitele průkazu ZTP/P má nárok na vstup zdarma.

Hygienické zázemí

Samostatná, volně přístupná toaleta se nachází na dámských toaletách (po pravé straně od vstupu do sálu), kabina je uzamykatelná klíčem v zámku. Kabina WC je přístupná z dlouhé chodby šířky 91 cm a hloubky 522 cm, vstupní dveře do chodby se otevírají ven (průjezdová šířka 80 cm), na vnitřní straně mají upevněno madlo. Dveře do kabiny WC šířky 80 cm se otevírají z kabiny, na dveřích je z vnitřní strany upevněno madlo. Kabina (šířky 145 cm a hloubky 150 cm) má zrcadlo a koš. Chybí signalizační nouzové tlačítko, světlo je na fotobuňku. Prostor pro vozík vedle WC je volný. WC mísa je od levé stěny vzdálena 81 cm, od pravé stěny je vzdálena 23 cm, odsazení WC mísy od zadní stěny je 66 cm. Výška sedátka je 53 cm, splachování WC je vzadu ve výšce 107 cm, toaletní papír je v dosahu. U WC jsou dvě madla upevněna ve výšce 78 cm. Madlo vlevo je sklopné, délky 71 cm, madlo vpravo je pevné, délky 50 cm, osová vzdálenost madel je 60 cm. Umyvadlo je ve výšce 80cm, s dostatečným podjezdem, baterií na buňku ve výšce 92 cm, přímo u umyvadla madlo chybí.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt přístupný    Bezbariérový vstup bočním vchodem Výtah Bezbariérová toaleta Vyhrazené parkovací místo

Fotografie
Horní náměstí 23
779 00 Olomouc
telefon: +420 585 206 520
e-mail: [email protected]
web: http://www.mfo.cz