Moravské divadlo Olomouc je stálou českou divadelní scénou již od roku 1920, kdy v budově na dnešním Horním náměstí navázalo na devadesát let starou historii Königliches städtisches Theater. S dějinami olomouckého divadla je spojeno mnoho významných jmen. Patří k nim například Gustav Mahler, Eduard Haken, Beno Blachut, Oldřich Stibor, Josef Bek či František Řehák.

Moravské divadlo Olomouc je jediné divadlo se třemi uměleckými soubory na střední a východní Moravě. Díky třem souborům a vlastnímu orchestru se denně na jevišti střídají klasická i moderní baletní představení, opera či opereta, ale také muzikál a činohra, a to včetně pohádek pro nejmenší diváky. Mezi nejúspěšnější inscenace ze současného repertoáru Moravského divadla Olomouc se řadí opery Prodaná nevěsta či Carmen, operety Netopýr a Paganini, muzikál Noc na Karlštejně, balety Labutí jezero či Romeo a Julie nebo komedie Když se zhasne, Sluha dvou pánů a Najdeme se na Ztracené. Od roku 2008 hraje divadlo také v komorních prostorách (Studio Českého rozhlasu Olomouc, Divadlo hudby), pro které byly připraveny různé inscenace, např. úspěšná tragikomedie pro tři herečky Královny. Součástí divadla je také občanské sdružení Baletní studio při MDO a Hudebně-dramatické studio při MDO.

Každoročně v květnu probíhá v Moravském divadle Olomouc jeden z největších mezinárodních divadelních festivalů v ČR – Divadelní Flora. Moravské divadlo Olomouc se na akci podílí jako spolupořadatel. Každoročně v létě Moravské divadlo Olomouc pořádá festival Olomoucké divadelní prázdniny.

Vstupenky a rezervace:

Horní náměstí 22, 779 00 Olomouc
pondělí–pátek 9:00–18:00
tel.: +420 585 500 500
(telefonické rezervace)

Zřizovatelem je statutární město Olomouc.Vstup a interiér

Objektu nejbližší vyhrazené parkování je na Horním náměstí, vzdálené cca 70 m po přístupném chodníku. Bezbariérový vstup do objektu je vedlejším (bočním) vchodem z Divadelní uličky, která se nachází po pravé straně od hlavního vstupu. Přístupová komunikace ke vstupu je tvořena zachovanými kostkami hladkého povrchu, bez výrazného sklonu a převýšení, přístup z náměstí je tvořen kočičími hlavami. Vedlejší vstup je tvořen dvoukřídlými dveřmi (průjezdová šířka hlavního křídla 70 cm, celková průjezdová šířka 144 cm) otevírajícími se ven, bez madel. Vstup je označen. Asistenci při otevření dveří a průvod do divadla zabezpečuje personál divadla. Vstupní dveře bývají uzamčené, odemykají se (cca 1 hodinu) před představením, personál divadla je vždy informován o návštěvě diváka na vozíku na základě koupené vstupenky. Po vstupu do objektu následuje dostatečný manipulační prostor hloubky 166 cm vedoucí k výtahu.

Pro překonání výškového rozdílu slouží samoobslužný, osobní výtah. Výtah spojuje -1. – 2. NP (jednotlivá patra u sebe mají slovní popis, „Divadlo“ je 1. NP). Nástupní plocha před výtahem je dostatečná, bez prahového převýšení mezi podlahou klece a nástupištěm. Výška horního ovládacího tlačítka je 106 cm. Vstup do výtahu je přes automatické šachetní dveře (průjezdová šířka 80 cm). Klec (šířka 80 cm, hloubka 120 cm) je průchozí – druhé dveře jsou na čelní stěně. Klec má na levé boční stěně madlo, zrcadlo s výškou spodní hrany 118 cm a na pravé stěně sklopné sedátko umístněné v dosahu na ovladače ve výšce 46 cm. Ovládání uvnitř klece je od nejbližšího rohu odsazeno 80 cm, výška horního tlačítka je 118 cm. Ovladače mají vystouplý reliéf a grafické označení, označení „Braille“ chybí. Příjezd na patro výtah hlásí akusticky (zazvonění). Po vystoupení z výtahu není pohyb na vozíku komplikován a cestou do lóže diváka provází personál divadla. Do sálu vede několik metrů dlouhá chodba (vstupní dveře do chodby dostatečné průjezdové šířky, dveře bývají otevřené, otevírají se ven). V chodbě je položen koberec, ke konci se mírně zvyšuje podélný sklon až do 7,8 %. Z chodby vedou dveře průjezdové šířky 87 cm. Dále následuje vstup (dostatečné průjezdové šířky, s prahovým převýšením do 2 cm) do prostorné lóže. Výška zábradlí v lóži je 86 cm, výhled není ničím blokován. V lóži jsou k dispozici věšáky na oblečení (do šatny divadla se musí překonat výškové převýšení 5 schodů a v případě zájmu o uschování věcí v šatně je výhodou mít vlastní doprovod). Lóže č. 5 je přednostně vyhrazena pro diváky na vozíku, místa v této lóži se prodávají jako poslední. V případě větší skupiny diváků vozíčkářů je možné sledovat představení v sále divadla z uličky.

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají po jeho předložení možnost čerpat slevu 50 %, průvodce držitele průkazu ZTP/P má nárok na vstup zdarma.

Hygienické zázemí

Samostatná, volně přístupná toaleta se nachází v přízemí napravo hned u výtahu (dle výtahu patro „Divadlo“). Dveře šířky 80 cm se otevírají z kabiny, na dveřích je z vnitřní strany upevněno madlo. Uzamykaní dveří („na západku“) je ve výšce 119 cm. Kabina (šířky 149 cm a hloubky 209 cm, nejužší šířka v prostoru umyvadla je 92 cm) má zrcadlo, koš a věšák na dveřích ve výšce 135 cm. Chybí signalizační tlačítko a světelný vypínač, světlo je na fotobuňku. Prostor pro vozík vedle WC mísy je volný. Levý bok WC mísy je od stěny vzdálen 113 cm, od pravé stěny vzdálen 32 cm, sedátko je ve výšce 39 cm (k dispozici je nadstavec na sedátko výšky 19 cm), WC mísa je od zadní stěny odsazena 69 cm. Mechanické splachování WC je vzadu na toaletě ve výšce 75 cm. U WC jsou ve výšce 78 cm dvě madla, levé madlo je sklopné, délky 72 cm, pravé madlo je pevné, délky 49 cm, osová vzdálenost madel je 76 cm. Umyvadlo je ve výšce 74 cm s dostatečným podjezdem, baterií na buňku ve výšce 80 cm, bez madla – zčásti lze využít pravé madlo u WC. V objektu se nachází i běžné WC bez označení „Braille“

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt přístupný    Bezbariérový vstup bočním vchodem Výtah Bezbariérová toaleta Vyhrazené parkovací místo

Fotografie
třída Svobody 33
779 00 Olomouc
telefon: +420 585 500 500
e-mail: [email protected]
web: http://www.moravskedivadlo.cz