Výstavy jsou instalovány v rozhlehlých chodbách barokní budovy bývalého jezuitského konviktu.Vstup a interiér

Umělecké centrum UP je situováno v barokní budově bývalého jezuitského konviktu. Parkování v areálu není veřejnosti povoleno. Nejbližší místo bezbariérového parkování se nachází na Náměstí Republiky vzdálené 350 m. Cesta vede po historické dlažbě s podélným i příčným, 7% sklonem. Do budov vede kamenné průčelí s otevřenými masivními dveřmi, za kterými se nachází dva vstupy a to do pravého a levého křídla budovy. Budova se skládá ze suterénu, přízemí, 1., 2. patra a podkroví.

Bezbariérový vstup do objektu je po levé straně od hlavního vchodu a vede přes nádvoří Uměleckého centra. Vstup z nádvoří vede skrz dvoukřídlé, mechanické dveře s průjezdovou šířkou 90 cm, otvíratelnými ven. Zádveří je o ploše 400 cm x 600 cm s možným vstupem do restaurace na straně pravé. Další čelně situované dveře o téže šířce vedou do Atria a dále do dalších prostor Konviktu. Druhý bezbariérový vstup do budovy je z nádvoří po pravé straně od hlavního průčelí vzdálen 50 m. Povrch je tvořen dlažbou. Vstup do budovy je zpřístupněn prostřednictvím nájezdové rampy o šířce 124 cm s oboustranným zábradlím ve výšce 97 cm. Rampa se skládá ze 2 ramen. První rameno dlouhé 282 cm je o sklonu 8% a navazuje na dlaždicovitý povrch z nádvoří. Podesta dlouhá 152 cm navazuje na druhé rameno o délce 274 cm se 7% sklonem. Před vstupem do budovy se nachází podesta o délce 402 cm a šířce 171 cm. Povrch rampy je tvořen dlaždicemi a zabudovanými čtyřmi světly na levé straně každého ramene i podestě. Vstupní dveře o šířce 110 cm se otvírají dovnitř. Disponují madlem umístěným vně s délkou 85 cm, bez prahu a signalizačního zařízení. Po vstupu do budovy je hned po levé straně k dispozici volně přístupné WC a výtah. Oba bezbariérové vstupy jsou po většinu času uzavřeny. Klíče jsou k dispozici v informačním centru situovaném na levé straně od hlavního průčelí, ke kterému vedou čtyři schody.

Budova je zpřístupněna z přízemí, 1., 2. patra až po podkroví prostřednictvím výtahu. Mimo přízemí jsou jednotlivá patra včetně podkroví propojeny dlouhými chodbami s dostatečným průjezdem. V podkroví po levé straně od výtahu se nachází nájezdová rampa, která vede před divadelní sál. Rampa je o šířce 109 cm, délce 335 cm a sklonem 4,5 %. Zpřístupnění podkroví je doplněno o zalomenou rampu opět před druhým výtahem v pravém křídle budovy. Rampa se skládá ze 3 ramen a dvou podest. První rameno o délce 426 cm, šířce 143 cm a 5 % sklonem, navazuje na podestu o délce 163 cm. Druhé rameno má délku 726 cm a sklon 3 %, podesta o délce 168 cm. Třetí rameno má délku 560 cm a šířku 143 cm. Po levé straně je situován výtah, ke kterému vede rampa o délce 141 cm, délce 390 cm a sklonem 7 %. Suterén, kde se nachází studentské divadlo Bílá Nora a Vlčí nora, je zpřístupněno výtahem na klíč. Tuto službu poskytne personál informačního centra. Prostor (v suterénu) mezi výtahem a dalšími částmi zpřístupňuje rampa o délce 450 cm, šířce 150 cm, sklonu 7 %.

Výtah

Výtah v přízemí (levé křídlo do hlavního vchodu)

K výtahu (vstup z levého křídla budovy) vede přístupnou chodbou o 363 cm dlouhá nájezdová rampa o sklonu 7,5 % s šířkou 134 cm, situovaná po levé straně při vstupu do Átria z vedlejšího vchodu. Po překonání výškového rozdílu se po levé straně nachází informační centrum a výtah na straně druhé. Výtah je volně přístupný však bez možnosti přepravy při evakuaci. Automatické, šachetní dveře jsou o šířce 83 cm. Výška ovladače na nástupních místech s výškou horního tlačítka 118 cm. Klec je o rozměrech 130 cm na 116 cm s ovladači uvnitř klece ve výšce 125 cm a vzdálené od nejbližšího rohu 62 cm. Označení ovladače uvnitř klece je ploché s grafickým i digitálním značením, vystouplým reliéfem, s Braille značením a akustickým i fonetickým hlášením. Výtah disponuje madlem na bočních stěnách a sedátkem funkčním ve všech polohách, ve výšce 48 cm, s ovladačem v dosahu.

Výtah v přízemí (pravé křídlo do hlavního vchodu)

K výtahu (vstup z pravého křídla budovy), vede nájezdová rampa viz. výše. Po levé straně ode dveří se nachází výtah po straně pravé chodba do prostor přízemí. Výtah vybaven obdobně.

Hygienické zařízení

WC přízemí (levé křídlo od hlavního vchodu)

V areálu budovy se nachází tři samostatné upravené toalety, jejichž umístění nalezneme na informační tabuli nacházející se po levé straně od informačního centra, ke kterému vede přístupnou chodbou o 363 cm dlouhá nájezdová rampa, situovaná po levé straně při vstupu do Átria z vedlejšího vchodu, o sklonu 7,5% s šířkou 134 cm. Po překonání výškového rozdílu se po levé straně nachází informační centrum a nejbližší zpřístupněné WC (přízemí) je vpravo, ke kterému směřuje i umístěný piktogram. Toto WC je uzamčeno s možností vyžádání klíče v informačním centru. Do předsíně vede nájezd o mírném sklonu a šířce 97 cm. Dveře WC s šířkou 90 cm se otevírají z kabiny, na dveřích je z vnitřní strany upevněno madlo. Kabina (šířka 105 cm a hloubka 110 cm) má sklopné zrcadlo, koš, blok na ubrousky ve výšce 130 cm bez signalizačního nouzového tlačítka. Prostor pro vozík vedle WC mísy je volný. WC mísa je od levé stěny vzdálena 90 cm, od pravé stěny 11 cm, výška sedátka je 53 cm, odsazení WC mísy od zadní stěny činní 51 cm s toaletním papírem v dosahu. Mechanické splachování WC je vzadu, ve výšce 106 cm. U WC jsou ve výšce 65 cm dvě madla (sklopné a pevné) délky 75 cm, jejichž osová vzdálenost je 52 cm. Umyvadlo je ve výšce 78 cm s dostatečným podjezdem a pákovou baterií ve výšce 110 cm. Další dvě WC jsou volně přístupné bez nutnosti vyžádání si klíče ve 3. patře a přízemní (v pravém křídle od hlavního vchodu).

WC podkroví (levé křídlo od hlavního vchodu)

Další samostatná, volně přístupná toaleta se nachází v podkroví, ze zadní části výtahu s přístupem z obou stran. Směr i kabina WC je označena. Kabina je přístupná z předsíně o šířce 249 cm a hloubkou 146 cm. V předsíni je nezkosené zrcadlo ve výšce 130 cm a umyvadlo o výšce 83 cm s dostatečným podjezdem, s výškou pákové baterie 109 cm a bez madel. Dveře šířky 80 cm se otevírají z kabiny, na dveřích je uvnitř upevněno madlo. Kabina o šířce 150 cm a hloubky 193 cm. Prostor pro vozík vedle WC mísy je volný. WC mísa je od levé stěny vzdálena 25 cm, od pravé stěny 85 cm, výška sedátka je 55 cm, odsazení WC mísy od zadní stěny je 55 cm s toaletním papírem v dosahu. Mechanické splachování WC je vzadu, upravené na zdi, ve výšce 85 cm. U WC jsou ve výšce dvě madla, jejichž osová vzdálenost je 68 cm. Levé, pevné madlo dlouhé 57 cm a 78 cm vysoké. Madlo pravé, sklopné, dlouhé 81 cm a 64cm vysoké. Mezi předsíní a kabinou je práh do 2 cm.

WC přízemí (pravé křídlo od hlavního vchodu)

Samostatné upravené WC se nachází po levé straně od výtahu a také vedlejšího, zpřístupněného vchodu s nájezdovou rampou z nádvoří. Označené dveře upravené WC kabiny jsou o šířce 80 cm s otvíráním z kabiny a madlem uvnitř. Na stěně ve výšce 118 cm se nachází vypínač osvětlení. Kabina má šířku 172 cm a 195 cm hloubku. Prostor pro vozík vedle WC mísy je volný. WC mísa je od levé stěny vzdálena 114 cm, od pravé stěny 23 cm, výška sedátka je 43 cm, odsazení WC mísy od zadní stěny je 55 cm s toaletním papírem v dosahu. Mechanické splachování WC je vzadu, upravené na zdi, ve výšce 94 cm. U WC jsou ve výšce dvě madla, jejichž osová vzdálenost je 65 cm. Levé, sklopné madlo dlouhé 81 cm a 63 cm vysoké. Madlo pravé, pevné, dlouhé 60 cm a 75 cm vysoké. Umyvadlo je ve výšce 80 cm s nedostatečným podjezdem. Madlo chybí. Páková baterie je ve výšce 91 cm. Box na ubrousky je ve výšce 117 cm a nesklopné zrcadlo ve výšce 131 cm.

UMĚLECKÉ CENTRUM POSKYTUJE TYTO VEŘEJNÉ PROSTORY

Atrium | přízemí

Tento prostor je využíván k různorodým společenským akcím nejen univerzitních, ale i mimouniverzitních subjektů. Bezbariérový vstup k Atriu je po levé straně od hlavního vchodu a vede přes nádvoří Uměleckého centra. Vstup z nádvoří vede skrz dvoukřídlé, mechanické dveře s průjezdovou šířkou 90 cm, otvíratelnými ven. Zádveří je o ploše 400 cm x 600 cm s možným vstupem do restaurace na straně pravé. Další čelně situované dveře o téže šířce vedou do Atria.

Kaple Božího Těla | přízemí

V současnosti slouží převážně k výukovým účelům, ale i má i kulturní, především koncertní uplatnění. Bezbariérový vstup ke kapli je po levé straně od hlavního vchodu a vede přes nádvoří Uměleckého centra. Vstup z nádvoří vede skrz dvoukřídlé, mechanické dveře s průjezdovou šířkou 90 cm, otvíratelnými ven. Zádveří je o ploše 400 cm x 600 cm s možným vstupem do restaurace na straně pravé. Další čelně situované dveře o téže šířce vedou do Atria. Z Átria po levé straně vede nájezdová rampa o délce 363 cm, sklonu 7,5 % a šířky 134 cm. Po překonání výškového rozdílu se po levé straně nachází informační centrum a Kaple Božího Těla na straně druhé s piktogramem vedle masivních, dvoukřídlých dveří. Za dveřmi (šířka 80 cm) je 8 prudkých schodů. Vedlejší vchod do Kaple je trvale uzavřen (s výjimkou svateb). Tento vstup je však také bez zpřístupnění (opět 8 schodů).

Auditorium maximum | č.109, 1. patro

Tento prostor je ozvučen a vybaven multimediální technikou s kapacitou 100 míst. Vstupní, masivní dveře do místnosti jsou o šířce 110 cm s prahem do 2 cm. Od výstupu z výtahu (z pravého křídla) je místnost na levé straně.

Lectorium | č. 117, 1. patro

Tento prostor je ozvučen a vybaven multimediální technikou s kapacitou 90 míst. Vstupní, masivní dveře do místnosti jsou o šířce 110 cm s prahem do 2 cm. Od výstupu z výtahu (z pravého křídla) je místnost na levé straně.

Komorní sál (č. 112, 1. patro)

Od výstupu z výtahu (z pravého křídla) je místnost na levé straně. Kapacita sálu je 50 míst.

Divadelní sál | podkroví

Divadelní sál s kapacitou 100 míst se stal již neodmyslitelnou součástí nově zrekonstruovaného, bývalého jezuitského konviktu. Po levé straně od výtahu se nachází nájezdová rampa, která vede před divadelní sál. Rampa je o šířce 109 cm, délce 335 cm a sklonem 4,5 cm. Dveře do divadla jsou dvoukřídlé o šířce 107 cm, otevíratelné ven.

Filmový sál | podkroví

Filmový sál má kapacitu 60 míst. Vstupní dveře jsou o šířce 90 cm a práh do 2 cm.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt částečně přístupný    Bezbariérový vstup bočním vchodem Ližiny nebo rampa Výtah Schody Bezbariérová toaleta

Fotografie
Přístupnost budovy pro rodiče s dítětem v kočárku
  • Přístupnost budovy pro rodiče s dítětem v kočárku.
  • Samoobslužný výtah, nebo možnost překonat výškové rozdíly bezbariérově.
Služby pro rodiny s dětmi
  • Nekuřácké zařízení.
  • Dětský koutek pro děti vybavený hračkami a prostorem pro hraní.
  • Přebalovací pult.
  • Prostor k nakojení dítěte (speciální místnost např. s přebalovacím pultem, koutek oddělený zástěnou apod.).
Gastro zařízení
  • Dětské židličky.
  • Možnost ohřátí vlastní dětské stravy.
  • Dětská jídla/dětské porce.
  • V nabídce dětských jídel jsou i jiná, než smažená a sladká.
Univerzitní 3
779 00 Olomouc
telefon: +420 585 633 099
e-mail: [email protected]
web: https://uc.upol.cz/