Arcidiecézní muzeum sídlí v rekonstruovaných budovách kapitulního děkanství na Václavském náměstí. Součástí prohlídkové trasy je i románský biskupský palác (dříve známý jako Přemyslovský palác) a kaple sv. Barbory.

Nevšedním zážitkem je již samotná prohlídka objektů, dokumentujících stavební a umělecký vývoj v místě tzv. olomouckého hradu na Václavském návrší v průběhu celého tisíciletí – od pozůstatků knížecího paláce přes vrcholné románské, gotické a renesanční etapy až po pozdně barokní a rokokové interiéry.

Stálá expozice muzea seznamuje návštěvníky s duchovní kulturou olomoucké arcidiecéze. V obrazárně jsou zastoupena špičková malířská díla shromažďovaná olomouckými biskupy od 16. století. Součástí objektu je i koncertní sál „Mozarteum“, pojmenovaný na památku zdejšího pobytu slavného hudebního skladatele.

Ceny

Základní: 70 Kč | Snížené: 35 Kč | Rodinné: 140 Kč (2 dospělí +1–3 děti 6-18 let) Každou neděli a každu první středu v měsíci vstup volný

Komentované prohlídky pro skupiny na objednávku na tel. 585 514 174, e-mail: [email protected];

Otevírací doba

Út–Ne 10:00–18:00Vstup a interiér

U objektu chybí parkování. K objektu se nachází cesta tvořena z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Vstup tvoří dvoukřídlé dveře otevíratelné dovnitř. U dveří se nachází zvonek ve výšce 1174 mm. Z chodby je umožněn vstup napravo k pokladně a nalevo do stálé expozice. Vstup do expozice tvořen dveřmi šířky 930 mm a výškový rozdíl 100 mm, který je opatřen ližinami (sklon ližin 19 %). Dále jsou dveře šířky 1049 mm sklon rampy ke dveřím má 12 %. Chybí zde zarážky proti vyjetí a madla. Na levé straně se nachází prodejna publikací. Při pokračování se setkáme opět se sklonem podlahy 18 % ke dveřím (šířky 1205 mm), jež jsou otevíratelné ven a bez madla. Klika dveří ve výšce 1150 mm. Do klenotnice je výškový rozdíl 120 mm překonán ližinami. Průchod 1010 mm. Zúžený vstup je na severní terasu (průchod 612 mm). Do nejstarší části vede rampa se sklonem 13 %, opatřena madlem ve výšce 926 mm a průjezd široký 1178 mm. V této nejstarší části se nachází zákoutí, do něhož vede 5 schodů a průchod 729 mm. Uvnitř zákoutí je manipulační prostor hloubky 1433 mm a dostatečné šířky. U pohledu na dno kaple sv. Barbory je bohužel výškový rozdíl 110 mm. Dále při postupu expozicí se nachází sklon podlahy 12 % a průchozí šířka 1046 mm. Do Zdíkova paláce vede rampa se sklonem 16 %, průchozí šířkou 1230 mm. Tato rampa je opatřena madlem ve výšce 948 mm. Ve Zdíkově paláci opět výškový rozdíl u vstupu řešen ližinami. Venkovní zahrada má kamenitý povrch, nevhodný pro pohyb na vozíku. Kaple sv. Jana Křtitele je nepřístupná. Vstup tvořen 2 schody. Dále nalevo od pokladny se nachází oblast krátkodobých výstav, kde jsou dveře široké 887 mm. Do 1.NP se dostaneme výtahem. Kabina výtahu má šířku 975 mm a hloubku 1066 mm. Dveře jsou mechanické otevíratelné ven šířky 786 mm a za nimi se nachází skládací (harmonikové) dveře. Ve výtahu je sedátko ve výšce 503 mm. Ovládací tlačítka jsou rytá, ve výšce 1049 mm. Výtah nemá akustické hlášení. V 1.NP se nachází obrazárna, jež má průchod šířky 632 mm a slonovina, jež má dvoukřídlé dveře otevíratelné ven (šířka hlavního křídla 701 mm a šířka vedlejšího křídla 785 mm). Tyto dveře jsou po celé slonovině. Jediný zúžený průchod v této oblasti muzea je 800 mm. Dále v 1.NP se dá projít do kaple sv. Barbory, kde jsou dveře šířky 981 mm.

Hygienické zázemí

Toaleta je v přízemí. U hlavního vstupu je zvonek do šatny, kde obsluha zpřístupní toaletu. Toaleta je přístupná z venku. Dveře do objektu jsou šířky 1182 mm a jsou označeny. Dále je průjezd široký 843 mm, který vede k samostatné kabině. Kabina je 1572 mm hluboká a 1446 mm široká. Dveře šířky 796 mm nemají madlo. Kabina je opatřena automatickým osvětlením. WC mísa je vzdálena od levé stěny 825 mm, výška sedátka 537 mm. Splachování toalety je z boku (splachovadlo ve výšce 957 mm). U WC jsou dvě sklopná madla délky 700 mm. Umyvadlo ve výšce 905 mm avšak madlo nemá. Ve WC kabině je zrcadlo pevné (výška spodní hrany je 1015 mm), mýdelník, ručník i koš, avšak chybí signalizační nouzové tlačítko a věšák.

V objektu se nenachází přebalovací pult.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt částečně přístupný    Bezbariérový vstup hlavním vchodem Úzké dveře nebo průjezdy Ližiny nebo rampa Výtah Schody Upravená toaleta Obtížný povrch Obtížný sklon

Fotografie
Václavské náměstí 3
771 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 514 111, 585 634 145
fax: (+420) 585 514 177
e-mail: [email protected]
web: http://www.olmuart.cz/AMO/