Jsme nestátní nezisková organizace, jejíž vzdělávací činnost začala v roce 2000. Naším hlavním pilířem jsou interaktivní prožitkové programy pro děti předškolního a školního věku a studenty středních škol. Tyto programy jsou zaměřeny jak na oblast prevence rizikového chování, tak na oblast sociálního a osobnostního rozvoje nebo rozvoje čtenářské gramotnosti. Od roku 2012 provozujeme také vlastní prostor – Dramacentrum – který eliminuje rušivé faktory školského prostředí, díky čemuž jsou naše programy efektivnější. Programy realizujeme také přímo ve školách.

Hlavním přínosem našich programů je zprostředkování prožitku tady a teď, díky kterému si účastníci mohou zkusit těžké životní situace nanečisto. Interaktivní forma programů zajišťuje zapojení každého účastníka (i negativní postoj je postoj), čímž apeluje na tvorbu životních postojů a uvědomování si životních hodnot. Dalším přínosem je možnost konfrontovat vlastní životní zkušenosti a názory s okamžitou reakcí ostatních účastníků.

Dramatické techniky přinášejí možnost rozvinout v sobě toleranci a vnímavost vůči okolí. Tvořivá dramatika je prostředkem k rozvoji osobnosti, sociální komunikace, sociální inteligence a múzičnosti dětí a mládeže. Je postavená na tvořivosti učitelů, kreativitě, samostatnosti a odpovědnosti dětí. Její uplatňování má podstatný vliv na budování atmosféry školy, na chování dětí k sobě navzájem i v rámci společnosti.

Naše programy dále čerpají z technik sociální psychologie, sociálně-psychologického výcviku, z technik některých alternativních vyučovacích směrů nebo z outdoorových aktivit.17. listopadu 43
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 604 637 682
e-mail: [email protected]
web: http://www.sdruzenid.cz