Jsme poskytovatelem jazykových služeb a nejazykových kurzů se sídlem v Olomouci. Působíme v rámci celé ČR. Jsme zakládajícím členem Asociace jazykových škol a agentur ČR.

Celorepublikově nabízíme výuku, překlady a tlumočení ve více než 20-ti jazycích jak na obecné, tak i odborné úrovni. Jsme dodavatelem pro státní správu, nadnárodní, národní i regionální společnosti. Organizujeme jazykové kurzy pro veřejnost, děti, outdoorové jazykové pobyty a řadu nejazykových kurzů.

Naším hlavním cílem v oblasti vzdělávání je poskytování kvalitní, systematické a efektivní výuky s řádnou péčí o klienta za velmi rozumných cenových podmínek.Palachovo nám. 1
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 775 277 888
e-mail: [email protected]
web: http://www.tozvladnete.cz