Dům dětí a mládeže olomouc je příspěvková organizace s právní subjektivitou zřizovaná Olomouckým krajem. Jejím posláním je vytvářet podmínky dětem a mládeži pro aktivní trávení volného času, umožnit zájemcům seberealizaci prostřednictvím svých koníčků a to jak na úrovni zábavné a oddechové, tak i vrcholové.

DDM Olomouc podporuje rozvoj talentů a poskytuje jim i možnosti prezentace a porovnání výsledků jejich činnosti na přehlídkách a soutěžích. Zařízení poskytuje zázemí pro setkávání a aktivity sdružení a spolků věnujících se dětem a mládeži.

Dům dětí a mládeže Olomouc je v Olomouci jediným profesionálním zařízením pro volný čas dětí a mládeže. Během školního roku nabízí téměř 140 kroužků v oblasti hudby, výtvarné výchovy, ekologie a přírodovědy, sportu a tance, techniky a dalších. Nejen pro děti a mládež pak nabízí letní tábory a pobytové kurzy, odpolední, víkendové a prázdninové akce, otevírá další prostory pro ty, kteří se chtějí věnovat svým koníčkům bez přímého dozoru dospělých (dětské hřiště).

DDM Olomouc provozuje ubytovnu, dvě turistické základny, Informační centrum mládeže, vlastní galerii, pořádá odborná soustředění, školení a semináře… V současné době zaměstnává téměř 17 pedagogických pracovníků, kteří se spolu s více než stovkou externistů a dobrovolníků starají o kvalitní realizaci "volného času na přání pro všechny".

DDM Olomouc najdete v Olomouci na 3 místech. Více informací (popis cesty, mapu, přehled zajišťovaných aktivit, popis vybavení budov, ...) najdete na jednotlivých stránkách:

Pracoviště tř. 17. listopadu
telefon: 585 223 233
e-mail: [email protected]

Pracoviště Janského 1
telefon: 585 431 859
e-mail: [email protected]

Pracoviště Rožňavská 21
telefon: 585 434 508
e-mail: [email protected]tř. 17. listopadu 47/1034
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 223 233; (+420) 725 922 531
e-mail: [email protected]
web: http://www.ddmolomouc.cz