Oblast sociálních záležitostí a zaměstnanosti patří k těm oblastem života obyvatel města, které statutární město Olomouc může ovlivnit jen dílčími opatřeními. Je to způsobeno nastavením legislativy, která svěřuje péči o sociální věci a zaměstnanost státu.

Realizací jednotlivých aktivit v rámci této oblasti vyjadřuje statutární město Olomouc snahu podporovat slučitelnost rodiny a profesní kariéry obyvatel města, aniž by bylo ohroženo plnění jejich rodičovských funkcí.

9. března 2017 (čt)