Na území města Olomouce je dlouhodobě preferován bezbariérový a bezpečný způsob dopravy. Statutární město Olomouc na tyto požadavky dlouhodobě a systematicky reaguje, např. vytvářením sítě bezbariérových tras pro pohyb po městě po chodníku i městskou hromadnou dopravou.

Jak rodiče s kočárky, tak vozíčkáři či občané s pohybovým handicapem mohou využívat nízkopodlažní tramvaje a autobusy, zvýšené zastávkové ostrůvky či bezbariérové nájezdy na chodníky. Statutární město Olomouc také investovalo do rozvoje cyklistických stezek. Do oblasti mobility patří i bezpečný pohyb po městě např. pro děti při cestě do a ze školy.

Do městského prostoru ale kromě komunikací patří například i místa pro trávení volného času apod. Opatření se proto věnují také rozvoji hřišť pro rodiny s dětmi a zřizování přebalovacích koutků pro rodiny s malými dětmi. Společným cílem opatření je posílit ve městě prorodinné společenské prostředí.

9. března 2017 (čt)