Cílem této oblasti rodinné politiky statutárního města Olomouce je zlepšení komunikace mezi rodinami a aktéry rodinné politiky v Olomouci, zvýšení informovanosti rodin o prorodinných aktivitách a jejich aktivizace.

Do této oblasti patří hledání nových komunikačních kanálů v rámci města a udržování těch stávajících, což pomůže nejen poskytovatelům služeb zaměřených na podporu funkce a soudržnosti rodiny, ale i zviditelnění společných volnočasových aktivit celých rodin, které pomáhají mj. utužení vztahů mezi jednotlivými členy rodiny navzájem, získání společných zážitků, navázání kontaktů s dalšími lidmi a odreagování.

9. března 2017 (čt)