Služby pro podporu široké rodiny, zvláště rodiny s dětmi do 10 let, prevence sociálního vyloučení, podpora mezigeneračních vztahů, vhodné a smysluplné využití volného času, vzdělávání a poradenství v oblasti rodiny. test

Posláním rodinného centra Provázek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve společnosti. Poskytujeme rodičům s malými dětmi možnost načerpat síly po stránce duševní, duchovní i fyzické.

Podpořit rodičovské role, rozvíjet a posílit rodičovské kompetence, podpořit stabilitu, funkčnost rodiny a mezigenerační soužití. Předávat trvaté tradiční hodnoty v oblasti rodiny, výchovy a manželství. Umožnit rodičům snadnější návrat na trh práce. Zajistit laické i odborné poradenství. Otevřenost pro všechny rodiny - bez ohledu na národnostní, sociální a náboženskou příslušnost.

Rodinné centrum Provázek působí jako zařízení pro všestrannou prevenci a pomoc široké rodině. Našim mottem je: " Od kolébky k šedinám a dál..."

Otevírací doba

úterý: 9h - 12h a 15h - 18h
středa 9h - 12h a 15h - 18h
čtvrtek 9h - 12h
pátek 9h - 12hŠtítného 10
772 00 Olomouc
telefon: (+420) 774 105 557
e-mail: [email protected]
web: http://www.rcprovazek.cz