Jsme občanské sdružení, které vzniklo s cílem tvořit místo pro setkávání lidí, koní a zvířat vůbec. Naše aktivity jsou otevřeny všem, kteří mají nebo hledají vztah k přírodě, zvířatům i sobě samému.

Naším přáním je, aby programy s koňmi přinášely radost, vlastní sebepoznání, rozvoj a byly pro všechny zdrojem nových znalostí i dovedností, které přispějí k hlubšímu pochopení principu spolupráce a komunikace. Věříme, že koně dokáží probudit naše srdce, objevit sama sebe a najít odvahu k práci na sobě.

Název našeho sdružení je Corazon, což ve španělštině znamená srdce. Je to proto, že Španělé mají pro koně důležité místo a to i v dnešní moderní době. Udržují tradice a ví, že koně naše životy dokáží neuvěřitelně obohatit.

Centrum Corazon vytvořilo pro setkávání rodičů a dětí také rodinné centrum Koníček. Co je RC Koníček? Možná je lépe napsat, čím není. Není uzavřenou budovou, protože přírodní prostředí motivuje a inspiruje. Není hračkárnou, protože dětská fantazie si hraje s čímkoliv. Není opuštěné místo, protože zde žijí zvířata. Není kroužkem pro děti, protože jsou pro nás důležití i rodiče.Ostravská 31
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 603 194 700
e-mail: [email protected]
web: http://corazon-os.cz