Rodinné centrum Heřmánek, jako průvodce na cestě životem s dětmi, nabízí smysluplné využití času a aktivní prožívání rodičovství, místo pro hru v příjemném prostředí vybavené herny, setkávání s vrstevníky, sdílení zkušeností, povzbuzení a podporu. Jeho posláním je podporovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny, vzdělávat v oblasti rodičovských kompetencí a úspěšného slaďování rodinného, pracovního a osobního života. RC Heřmánek provozuje nejen denně otevřenou hernu s programem, organizuje workshopy a semináře, ale také akce a programy v rámci širší komunity. Jejich cílem je podporovat hodnotu rodiny, rozvíjet občanskou společnost a sounáležitost, šířit osvětu v oblasti zdraví a ochrany životního prostředí.

Aktivity

  • cvičení, zpívání, tvoření a hraní s vrstevníky,
  • vzdělávání mj. k posílení rodičovských kompetencí,
  • příprava na předškolní vzdělávání od 2,5let,
  • odborné i svépomocné poradenství,
  • hlídání dětí od 6 měsíců do 6 let,
  • zájmové kroužky pro všechny generace,
  • jednorázové akce pro celé rodiny.

Přivoňte si k Heřmánku, nabízí přátelský, inspirativní a bezpečný prostor pro celou rodinu.Náves Svobody 41
779 00 Olomouc - Holice
telefon: (+420) 736 783 629
e-mail: [email protected]
web: http://www.rc-hermanek.cz