Městská část: Povel
Stav: plně funkční
Věková skupina: neomezeně, nad 12 let
Režim: Bez omezení
Dostupné prvky:
hřiště pro basketbal : asfalt

Asfaltové sportoviště vybavené basketbalovými koši a navazující fitness prky pro dospělé.


Provozovatel:
Odbor vnějších vztahů a informací, MMOl
Horní náměstí č.p. 583, Olomouc, 779 11
e-mail: odb.vvi@olomouc.eu
Kontakt pro případ hlášení poškození: Bc. Vojtěch Hala, tel.: 585 513 480

Vlastník:
Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583 - radnice, 779 11 Olomouc