Městská část: Nové Hodolany
Stav: plně funkční
Věková skupina: neomezeně, do 6 let, 6-12 let, nad 12 let
Režim: Bez omezení
Dostupné prvky:
hřiště pro basketbal : asfalthřiště pro nohejbal, volejbal či tenis : asfaltpískovištěskluzavkaprůlezka žebřík

Afaltová plocha doplněná basketbalovými koši a brankami; navazuje oplocené pískoviště s průlezkami. Lokalita je uvnitř původní městské zástavby. V její blízkosti je plánováno vybudování nového dětského hřiště - na zelené ploše mezi ulicemi Zeyerova a Blanická.


Provozovatel:
Odbor vnějších vztahů a informací, MMOl
Horní náměstí č.p. 583, Olomouc, 779 11
e-mail: odb.vvi@olomouc.eu
Kontakt pro případ hlášení poškození: Bc. Vojtěch Hala, tel.: 585 513 480

Vlastník:
Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583 - radnice, 779 11 Olomouc