Městská část: Povel
Stav: plánovaná rekonstrukce
Věková skupina: do 6 let, 6-12 let, nad 12 let
Režim: S omezením
Dostupné prvky:
lavičkypískovištěskluzavkahoupačka kládová : závěsnálanové průlezky

Plánovaná rekonstrukce (červen 2011) herního hřiště v areálu ZŠ Heyrovského - bude doplněno o sportovní fit prvek pro starší, závěsný kolotoč, skluzavku na svahu, závěsné houpačky a kolotoč pro menší děti. V současné době omezený přístup pouze po dobu provozu tělocvičny, do budoucna předpokládáno zpřístupnění areálu pod dohledem správce i v rámci dnů pracovního klidu.


Provozovatel:
Odbor vnějších vztahů a informací, MMOl
Horní náměstí č.p. 583, Olomouc, 779 11
e-mail: odb.vvi@olomouc.eu
Kontakt pro případ hlášení poškození: Bc. Vojtěch Hala, tel.: 585 513 480

Vlastník:
Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583 - radnice, 779 11 Olomouc