Městská část: Řepčín
Stav: plně funkční
Věková skupina: neomezeně, nad 12 let
Režim: Bez omezení
Dostupné prvky:
lavičky

V roce 2009 nově vybudované sportoviště - soustava na sebe navazujících prvků pro posilování. Lokalita je umístěna v příjemném prostředí parku, zastíněna stromy. Doporučené využití je pro vyšší věkové kategorie.


Provozovatel:
Odbor životního prostředí, MMOl
Hynaisova 10, Olomouc, 779 11
e-mail: odb.zp@olomouc.eu
Kontakt pro případ hlášení poškození: Ing. Jitka Štěpánková, tel: 588 488 355

Vlastník:
Česká republika – Pozemkový fond ČR
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov