9. 2020 29. 11. 2020     18:00 - 19:00

Tvorba Ivana Pinkavy je dlouhodobě ukotvena v médiu klasické fotografie. Svůj svébytný vizuální jazyk postavil především na analogové černobílé fotografii, která neustále osciluje mezi reprezentací lidské postavy a zátiším. Leitmotivem Pinkavova díla je reflexe symbolů vizuální kultury a uvědomování si vlastní konečnosti. Výstava v galerii Telegraph představí vedle sebe starší i nejnovější autorovy práce s důrazem na jejich vývoj a vzájemný dialog.Kurátorem výstavy je Jan Dotřel.
 Telegraph, Jungmannova 3, 77900 Olomouc

 Telegraph