Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, popř. doklad o registrovaném partnerství je možno ze zápisu v matriční knize vydat jeho druhopis.

Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list popř. doklad o registrovaném partnerství je možno ze zápisu v matriční knize vydat jeho druhopis.

Osoba jíž se zápis týká, manžel, rodiče,prarodiče, děti, vnuci, pravnuci, sourozenci a jejich zplnomocnění zástupci.

Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti, prokázat, že je oprávněn k převzetí dokladu (viz –bod 5) a uhradit správní poplatek.

Na matričním úřadu podle místa matriční událostí.

Matriční událost narození, uzavření manželství a úmrtí ve správním obvodu matričního úřadu Olomouc (Olomouc, Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Příkazy, Samotišky) vyřizuje Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení matrika.

  • písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu s datem matriční události
  • platný doklad totožnosti
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho osoby, nebo členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců
  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Nejsou k dispozici žádné formuláře.

Správní poplatek za vydání druhopisu 100 Kč.

Lhůta k vyřízení je 30 dnů od obdržení žádosti, při osobním jednání se vyřizuje namístě popř. u matričních událostí do roku 1950, kdy jsou potřeba bližší údaje do 30 dnů od podání žádosti.

Nejsou další účastníci.

U matričních událostí do roku 1950 může být žadatel vyzván k uvedení bližších údajů k vyhledání v matričních knihách.

Podání žádosti prostřednictvím elektronické podatelny úřadu, popř. do datové schránky úřadu.

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách.

Pokud by bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí vydání dokladu, lze podat odvolání.

Nejsou stanoveny.

Nejsou k dispozici v písemné podobě.

Viz další životní situace řešeny oddělením matrika.

Při osobním jednání popř. telefonicky.

Viz další životní situace řešeny oddělením matrika.

JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí oddělení matrika

Pracovníci oddělení matrika na úseku narození, manželství a úmrtí dle telefonního seznamu.

21. 12. 2010
21. 12. 2010